În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate pune urmatoarele acte normative in transparenta decizionala

Publicat in data de 03.06.2024

Proiect de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 2168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, însoţit de referatul de aprobare.

 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact Alexandra Crangă, e-mail alexandra.cranga@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 31.05.2024

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, însoţit de Referatul de aprobare.

 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact Gina Drobotă, e-mail gina.drobota@casan.ro.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 30.05.2024

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru modificarea și completarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, actualizat în urma analizei propunerilor primite, a consultărilor și negocierilor, însoţit de Referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 29.05.2024

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, însoțit de referatul de aprobare.

 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact Mihaela Luca, e-mail mihaela.luca@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 17.05.2024

Proiect de Hotarâre de Guvern privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,actualizat, în urma analizei propunerilor primite, a consultărilor și negocierilor, însoţit de Nota de fundamentare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 16.04.2024

Proiect de Ordin al președintelui CNAS privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 15.04.2024

Proiect de Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.516/2023 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmare, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 05.04.2024

Proiect de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii  Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023, însoţit de referatul de aprobare.

 • Propunerile și observațiile se vor referi strict la modificările și completările propuse prin proiectul de act normativ, pentru a putea fi luate în considerare la elaborarea formei finale a proiectului de act normativ ce va fi supusă aprobării.
 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact  Mihaela Luca,  e-mail – mihaela.luca@casan.ro.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 05.04.2024

Proiect de Hotarâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, actualizat față de forma din 07.03.2024, însoţit de Nota de fundamentare.

 • Precizăm faptul că, proiectul sus menţionat a fost actualizat ca urmare a analizării propunerilor primite după publicarea acestuia pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în secţiunea „Transparenţă decizională 2024”, în data de 07.03.2024.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 01.04.2024

Proiect de Hotarâre de Guvern pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, actualizat față de forma din 02.02.2024, însoţit de Nota de fundamentare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 28.03.2024

Proiect de Ordin al ministrului sănătății şi al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 , însoțit de referatul de aprobare.

 • Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.
 • Persoane de contact : Catrinela Popa: catrinela.popa@casan.ro , Camelia Dulea: camelia.dulea@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 18.03.2024

Proiect de Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea  Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 212/2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a formatului de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează contribuţie trimestrială,însoțit de referatul de aprobare.

 • Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.
 • Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 15.03.2024

Proiect de Ordin al președintelui CNAS privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, însoțit de referatul de aprobare.

 • Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.
 • Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 07.03.2024

Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, însoţit de Nota de fundamentare.

 • Propunerile și observațiile se vor referi strict la modificările și completările propuse prin proiectul de act normativ, pentru a putea fi luate în considerare la elaborarea formei finale a proiectului de act normativ ce va fi supusă aprobării.
 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact  Mihaela Luca, e-mail- mihaela.luca@casan.ro.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 29.02.2024

Proiect de ordin pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, criteriilor de evaluare a rezultatului medical şi indicatorii de rezultat pentru tratamentul cu medicamente cu acţiune antivirală directă pentru diferite forme clinice de infecţie cu VHC.

 • Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.
 • Persoană de contact Catrinela Popa– email: catrinela.popa@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 28.02.2024

Proiect de ORDIN pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, însoţit de referatul de aprobare.

 • Observațiile şi propunerile la  proiectul de  act normativ se pot  transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la  persoana de contact  Mihaela Luca, e-mail: mihaela.luca@casan.ro.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 28.02.2024

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023, însoţit de referatul de aprobare.

 • Propunerile și observațiile se vor referi strict la completările propuse prin proiectul de act normativ, pentru a putea fi luate în considerare la elaborarea formei finale a proiectului de act normativ ce va fi supusă aprobării.
 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact  Mihaela Luca, e-mail- mihaela.luca@casan.ro.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 22.02.2024

Proiect de ORDIN al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind  modificarea anexei 2-g la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2023 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 07.02.2024

Proiect de ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui CNAS pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1471/332/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1^1) – (1^3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, însoțit de referatul de aprobare.

 • Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.
 • Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 02.02.2024

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, însoţit de Nota de fundamentare.

 • Propunerile și observațiile se vor referi strict la completările propuse prin proiectul de act normativ, pentru a putea fi luate în considerare la elaborarea formei finale a proiectului de act normativ ce va fi supusă aprobării.
 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact  Mihaela Luca, e-mail mihaela.luca@casan.ro.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 30.01.2024

Minuta încheiată ca urmare dezbaterii publice care a avut loc în data de 19.01.2024, asupra:

– proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
şi
– proiectului de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii  Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023,
publicate pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în secţiunea „Transparenţă decizională 2024”, în data de 11.01.2024

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 26.01.2024

Proiectul de ORDIN pentru modificarea Anexei nr. 2a la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2168/502/2023   privind aprobarea modelului unic al biletuluide trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, însoțit de Referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 23.01.2024

Proiectul de ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023, însoțit de Referatul de aprobare, forma actualizată.

 • Precizăm faptul că, proiectul sus menționat a fost actualizat ca urmare a analizării propunerilor primite dupa publicarea acestuia pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în sectiunea ,,Transparență decizională 2024″, în data de 11.01.2024, a consultărilor și negocierilor care au avut loc în data de 18.01.2024 potrivit art. 229 alin. (2) și (4) din secțiunea a 2-a a Titlului VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătații, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dezbaterilor care au avut loc în data de 19.01.2024 potrivit art. 7 alin. (9) din Legea nr. 5212003.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 23.01.2024

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru  modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, însoțit de Nota de fundamentare, forma actualizată.

 • Precizăm faptul că, proiectul sus menționat a fost actualizat ca urmare a analizării propunerilor primite dupa publicarea acestuia pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în sectiunea ,,Transparență decizională 2024″, în data de 11.01.2024, a consultărilor și negocierilor care au avut loc în data de 18.01.2024 potrivit art. 229 alin. (2) și (4) din secțiunea a 2-a a Titlului VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătații, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dezbaterilor care au avut loc în data de 19.01.2024 potrivit art. 7 alin. (9) din Legea nr. 5212003.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 17.01.2024

ANUNȚ referitor la dezbaterea publică organizată online, pe platforma Zoom, care va avea în în data de 19.01.2024, începând cu ora 10.00, asupra propunerilor privind

proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

şi

– proiectul de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii  Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023,

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 15.01.2024

PROGRAM CONSULTĂRI NEGOCIERI

–         Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate, publicat în „Transparență Decizională” 2024  în data de 11.01.2024

precum și la

–         Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023, publicat în „Transparență Decizională” 2024 în data de 11.01.2024

Întâlnirile vor avea loc online conform programului atașat.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 11.01.2024

Proiectul de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023, însoţit de Referatul de aprobare.

 • propunerile și observațiile se vor referi strict la modificările și completările propuse prin proiectul de act normativ, pentru a putea fi luate în considerare la analiza ulterioară împreună cu organizațiile și instituțiile nominalizate la art. 229 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și la elaborarea formei finale a proiectului de act normativ ce va fi supusă aprobării.
 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact Mihaela Luca, e-mail mihaela.luca@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 11.01.2024

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, însoţit de Nota de fundamentare.

 • Propunerile și observațiile se vor referi strict la modificările și completările propuse prin proiectul de act normativ, pentru a putea fi luate în considerare la analiza ulterioară împreună cu organizațiile și instituțiile nominalizate la art. 229 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și la elaborarea formei finale a proiectului de act normativ ce va fi supusă aprobării.
 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact Mihaela Luca, e-mail mihaela.luca@casan.ro.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 08.01.2024

Proiect de Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind  modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2023 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 27.12.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 27.12.2023

Proiect de Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 21.12.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023, forma actualizată, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 12.12.2023

Proiect de Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 391/187/2015 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban – pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, forma actualizată, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 05.12.2023

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari, însoţit de Nota de fundamentare.

 • Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afisării pe site a proiectului; persoana de contact: Cristian Nedu – email: cristian.nedu@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 04.12.2023

Proiect de Ordonanţă de Urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri în domeniul concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, însoțit de Nota de fundamentare.

 • Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului, la adresa de e-mail: laura.malinetescu@casan.ro 

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 28.11.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 516/2023 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 21.11.2023

Proiect de Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.  391/187/2015 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice din mediul rural și din mediul urban – pentru orașele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea, însoţit de referatul de aprobare.

 • Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului, la persoana de contact: Mariana Țurlea, e-mail: mariana.turlea@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 01.11.2023

Proiect de Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 516/2023 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 01.11.2023

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate, însoţit de Nota de fundamentare, forma actualizată.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 26.10.2023

Proiect de Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3301/791/2023 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1) din cap. II al anexei nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însoţit de referatul de aprobare.

 • Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului, la adresa de e-mail: evaluare@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 24.10.2023

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, însoţit de Nota de fundamentare.

 • Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a  10-a zi de la data afişării pe site a proiectului.
 • Persoană de contact: Laura Malinetescu – email:laura.malinetescu@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 19.10.2023

PROGRAM CONSULTĂRI NEGOCIERI

–              Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate, care a fost publicat  în data de 1.09.2023, pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Secţiunea „Transparenţă decizională 2023”.

precum și la

–              Proiectul de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii  Guvernului nr. 521/2023, care a fost publicat  în data de 12.10.2023, pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Secţiunea „Transparenţă decizională 2023”.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 12.10.2023

Proiect de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii  Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023,însoţit de referatul de aprobare.

 • Propunerile și observațiile se vor referi strict la modificările și completările propuse prin proiectul de act normativ, pentru a putea fi luate în considerare la analiza ulterioară împreună cu organizațiile și instituțiile nominalizate la art. 229 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și la elaborarea formei finale a proiectului de act normativ ce va fi supusă aprobării.
 • Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.
 • Persoana de contact, doamna Ghintuială Georgeta – email: georgeta.ghintuiala@casan.ro.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 26.09.2023

Proiect de Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2023 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 18.09.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023, actualizat, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 07.09.2023

Proiect de Ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, însoţit de referatul de aprobare.

 • Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului, la adresa de e-mail: evaluare@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 06.09.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, forma actualizată.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 01.09.2023

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate, însoţit de Nota de fundamentare.

 • Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.
 • Persoana de contact, doamna Ghintuială Georgeta – email: georgeta.ghintuiala@casan.ro.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 29.08.2023

Proiect de Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru completarea art.1 din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu, însoţit de referatul de aprobare.

 • Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.
 • Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 24.08.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea  Ordinului ministrului sănătăţii  şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, însoţit de referatul de aprobare.

 • Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.
 • Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 02.08.2023

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate, forma actualizată.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 28.07.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 25.07.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 25.07.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 21.07.2023

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate, însoțit de Nota de fundamentare.

 • În proiectul de act normativ sunt cuprinse, în principal, reglementări pentru armonizarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 cu prevederile cuprinse în proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, proiect aflat pe circuitul de avizare interinstituțională.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 18.07.2023

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, însoțit de Nota de fundamentare.

 • Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.
 • Persoana de contact: Veronica ALECU – email: veronica.alecu@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 14.07.2023

Proiect de Ordin pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2023 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităţilor sanitare, precum şi stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public şi pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii şi în domeniul fiscal, însoţit de referatul de aprobare.

 • Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.
 • Persoana de contact: Daniela BUCĂTARU – email: daniela.bucătaru@casan.ro.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 13.07.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006.

 • Termenul limită pană la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.
 • Modalitatea  de colectare a recomandarilor  se va face in format electronic, word, la adresa de email: indicatori@casan.ro.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 13.07.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022.

 • Termenul limită pană la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.
 • Modalitatea  de colectare a recomandarilor  se va face in format electronic, word, la adresa de email: veronica.alecu@casan.ro.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 13.07.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare.

 • Termenul limită pană la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.
 • Modalitatea  de colectare a recomandarilor  se va face in format electronic, word, la adresa de email: indicatori@casan.ro.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 12.07.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 12.07.2023

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate, însoțit de Nota de fundamentare.

 • Modalitatea  de colectare a recomandarilor  se va face in format electronic,   word,   la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro.
 • Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 07.07.2023

Proiect de Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 05.07.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 04.07.2023

Proiect de Ordin pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, criteriilor de evaluare a rezultatului medical şi indicatorii de rezultat pentru tratamentul infecţiei cronice cu virusul hepatitei C (VHC) la adulţi fără ciroză hepatică sau cu ciroză hepatică compensată, fără răspuns la tratamentul anterior cu medicamente cu acţiune antivirală directă.

 • Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.
 • Persoană de contact Catrinela Popa– email: catrinela.popa@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 30.06.2023

Proiect de Ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 29.06.2023

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate, însoțit de Nota de fundamentare.

 • Modalitatea  de colectare a recomandarilor  se va face in format electronic,   word,   la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro.
 • Termenul  limita pana la care se pot face propuneri  este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 29.06.2023

Minută încheiată ca urmare a dezbaterii publice organizată în data de 14.06.2023, asupra proiectului de Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 – Subprogramul naţional de servicii conexe acordate  persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 26.06.2023

 • Proiectul de Ordin pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, însoţit de Referatul de aprobare

            Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)

 • Proiectul de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, însoţit de Referatul de aprobare

            Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)

– Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

– Persoane de contact :  Catrinela Popa: catrinela.popa@casan.ro; Camelia Dulea: camelia.dulea@casan.ro


Publicat in data de 23.06.2023

Proiectul de Ordin privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 09.06.2023

Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 29.05.2023

Proiectul de Ordin pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

 • Modalitatea de colectare a recomandărilor se va face în format elctronic, word, la adresa de email – mihaela_iosif@casan.ro
 • Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10 a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 22.05.2023

Proiectul de Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, actualizat, însoţit de Referatul de aprobare, precum şi următoarele precizări:

 • În proiectul de act normativ sunt cuprinse reglementări aplicabile începând cu data de 1 iulie 2023.
 • Proiectul a fost actualizat în urma analizării propunerilor transmise de către persoanele interesate, precum și în urma consultărilor și negocierilor organizate potrivit prevederilor art. 229 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 16.05.2023

Proiect de Ordin pentru completarea Anexei nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 10.05.2023

Proiect de Ordin al președintelui CNAS privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 633/2012 pentru aprobarea structurii informaţiilor înscrise pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, însoțit de referatul de aprobare.

 • Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului;
 • Persoana de contact: Sorin Pepelea, email: sorin.pepelea@casan.ro, tel. 0372309195.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 04.05.2023

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate-forma actualizată, însoțit de Nota de fundamentare.

 • Modalitatea de colectare a recomandărilor se va face în format electronic, word, la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro 
 • Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 25.04.2023

Proiectul de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. …./…./2023 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. …./2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, însoţit de referatul de aprobare.

 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului
 • persoana de contact: Dona LOZER, email: dona.lozer@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 25.04.2023

Proiectul de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. …./…./2023 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. …/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, însoţit de referatul de aprobare.

 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului
 • persoana de contact: Dona LOZER, email: dona.lozer@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 25.04.2023

Proiect de Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 391/187/ 2015 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban – pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea.

 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului
 • persoana de contact  Mariana Ţurlea, e-mail mariana.turlea@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 18.04.2023

Proiect de  Ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, însoţit de referatul de aprobare.

 • Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.
 • Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 13.04.2023

Program consultari negocieri Proiect Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru

Consultările și negocierele se vor desfășura in format online.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 11.04.2023

Proiect de  Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. …./2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate – forma actualizată cu anexele 23 A, 23 C și 23 E, însoţit de referatul de aprobare.

Prin urmare, observațiile şi propunerile la anexele 23 A, 23 C și 23 E, se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului actualizat, la persoana de contact: Mihaela LUCA email: mihaela.luca@casan.ro.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 07.04.2023

Proiect de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. …./2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, însoţit de referatul de aprobare, precum şi următoarele precizări:

 • În proiectul de act normativ sunt cuprinse reglementări aplicabile începând cu data de 1 iulie 2023.
 • Potrivit prevederilor art. 229, alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor organiza consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical, precum și negocieri cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România, potrivit unui calendar ce va fi afișat pe site.
 • Prin urmare, proiectul va fi actualizat în urma analizării propunerilor transmise de către persoanele interesate, precum și în urma consultărilor și negocierilor mai sus menționate.
 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact: Mihaela LUCA email: mihaela.luca@casan.ro.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 07.04.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 23A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de referatul de aprobare.

 • Proiectul de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 23A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  nr. 1068/627/2021, şi Referatul de aprobare a acestuia, se retrag având în vedere decizia Ministerului Sănătăţii (respectiv retragerea avizului favorabil transmis anterior) cu privire la posiblitatea de majorare a TCP-ului pentru unele spitale prevăzute în Anexa nr. 23 A la Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare – 04.05.2023

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 31.03.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, însoțit de referatul de aprobare.

 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.
 • Persoana de contact: Camelia DULEA email: camelia.dulea@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 30.03.2023

Proiect de Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 29.03.2023

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, actualizat, însoţit de Nota de fundamentare.

 • În proiectul de act normativ sunt cuprinse reglementări aplicabile începând cu data de 1 iulie 2023.
 • Proiectul a fost actualizat în urma analizării propunerilor transmise de către persoanele interesate, în urma dezbaterii publice organizate în data de 9.03.2023, precum și în urma consultărilor și negocierilor organizate potrivit prevederilor art. 229 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 28.03.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia – forma actualizată, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 22.03.2023

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea §i completarea Hotararii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor nationale de sanatate.
Modalitatea de colectare a recomandărilor se va face în format electronic, word, la adresa de email – mihaela_iosif@casan.ro.
Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10 – zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 17.03.2023

Minuta încheiată ca urmare a dezbaterii publice care a avut loc în data de 09.03.2023, asupra propunerilor cuprinse în proiectul de Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, care a fost publicat  în data de 16.02.2023, pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Secţiunea „Transparenţă decizională 2023”, respectiv asupra propunerilor privind:

 • „Asistenţa medicală primară”;
 • „Medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu”.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 10.03.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia , însoțit de referatul de aprobare.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat in data de 08.03.2023

ANUNŢ

Programul întâlnirilor cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România,  Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din Sistemul Sanitar din România, precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniile medicale, vizate de proiectul de act normativ, organizate în vederea consultării/negocierii referitoare la

proiectul de Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, care a fost publicat  în data de 16.02.2023, pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Secţiunea „Transparenţă decizională 2023”.

Consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniile medicale vizate de proiectele de acte normative:

 Data Intervalul orar în care se desfăşoară întâlnirea Segmentul de asistenţă medicală
13.03.2023 10.00 – 12.00 Asistenţa medicală primară
12.30 – 13.30 Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat
14.00 – 15.00 Îngrijiri medicale la domiciliu
15.30 – 16.30 Îngrijiri paliative la domiciliu
14.03.2023 10.00 -11.30  Asistenţa medicală spitalicească
12.00 -13.00 Asistenţa medicală de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii şi preventorii
13.30 – 15.00 Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice
15.03.2023 10.00 -12.00 Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice
12.30 – 14.30 Asistenţa medicală ambulatorie de medicină fizică şi de reabilitare  în ambulatoriu
16.03.2023 12.00 -14.00 Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu
14.30 – 16.00 Asistenţa medicală dentară
17.03.2023 10.00 – 12.00 Medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Negocieri cu: Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din Sistemul Sanitar din România

Data Intervalul orar în care se desfăşoară întâlnirea Denumirea organizaţiei
20.03.2023 10.00 -14.00 Colegiul Medicilor din România
14.30 – 16.00 Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din Sistemul Sanitar din România
21.03.2023 10.00 -12.00 Colegiul Medicilor Stomatologi din România
12.30 -14.30 Colegiul Farmaciştilor din România
15.00 – 16.30 Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Publicat în data de 06.03.2023

ANUNȚ  referitor la dezbaterea publică organizată online, pe platforma zoom, care va avea în data de 09.03.2023, începând cu ora 10.00, asupra propunerilor privind „Asistenţa medicală primar㔺i  „Medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu”, cuprinse în proiectul de Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, care a fost publicat  în data de 16.02.2023, pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Secţiunea „Transparenţă decizională 2023”.

Persoana de contact: Georgeta GHINTUIALA email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 28.02.2023

Proiect de  Ordin pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.
 • Persoana de contact: Camelia DULEA email: camelia.dulea@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 20.02.2023

Proiect de  Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi,precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 16.02.2023

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,  însoţit de Nota de fundamentare.

În proiectul de act normativ sunt cuprinse reglementări aplicabile începând cu data de 1 iulie 2023.

Potrivit prevederilor art. 229, alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor organiza consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical, precum și negocieri cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România, potrivit unui calendar ce va fi afișat pe site.

Prin urmare, proiectul va fi actualizat în urma analizării propunerilor transmise de către persoanele interesate, precum și în urma consultărilor și negocierilor mai sus menționate.

Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact: Mihaela LUCA email: mihaela.luca@casan.ro.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 09.02.2023

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate  pentru anii 2021 – 2022, precum şi pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor acesteia, însoţit de Nota de fundamentare.

 • Observațiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmite pe adresa de email: contractare@casan.ro; persoana de contact: Valentina Diaconu.
 • Termenul limită până la care pot fi transmise propuneri este cea de a 10-a zi de la data afişării pe site a proiectului de act normativ.”

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 25.01.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea anexei nr. 23A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 20.01.2023

Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 20.01.2023

Proiect de Ordin pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, criteriilor de evaluare a rezultatului medical şi indicatorii de rezultat pentru tratamentul cu medicamente cu acţiune antivirală directă pentru diferite forme clinice de infecţie cu VHC.

 • Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.
 • Persoana de contact: Catrinela Popa – email: catrinela.popa@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 20.01.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea Anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 887/2021 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, însoţit de referatul de aprobare.

 • Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.
 • Persoana de contact: Adriana Constantin – e-mail: norme_dm@casan.ro.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.01.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.01.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 06.01.2023

Proiect de Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea,  însoţit de referatul de aprobare.

 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact: doamna Valentina DIACONU– e-mail: contractare@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 06.01.2023

Proiect de Ordin privind modificarea anexelor nr. 8-a, 8-b şi 8-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special,  însoţit de Referatul de aprobare.

 • Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact: doamna Valentina DIACONU– e-mail: contractare@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 06.01.2023

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022,  însoţit de Referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 29.12.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 28.12.2022

Minută încheiată ca urmare a dezbaterii publice care a avut loc în data de 19.12.2022, asupra asupra propunerilor cuprinse în proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acesteia, care a fost publicat în data de 21.11.2022 pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Secţiunea „Transparenţă decizională 2022”, respectiv:
– eliminarea serviciilor conexe de kinetoterapie din pachetul de servicii de bază pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi clinice;
– introducerea de reglementări pentru prescrierea biosimilarelor atât la inițierea tratamentului cât și la continuarea acestuia și, derogare de la această obligativitate doar din motive medicale specifice pacientului, precum și a obligației casei de asigurări de sănătate de a monitoriza semestrial prescrierea produselor biologice.
Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 22.12.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia,  forma actualizată.

Prevederile vor fi aplicabile în trimestrul I 2023.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 16.12.2022

Proiect de Hotărâre de Guvern privind privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a unor măsuri în sistemul sanitar, însoţit de Nota de fundamentare.

”Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afisării pe site a proiectului; persoana de contact: Cristian Nedu – email: cristian.nedu@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 15.12.2022

ANUNȚ consultări și negocieri pentru segmentul de asistență medicală spitalicească cu privire la reglementările cuprinse în Proiectul de ordin de modificare, completare și prelungirea aplicabilității Ordinului MS / CNAS nr. 1068/627/2021–- cu aplicabilitate pentru trimestrul I 2023.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 12.12.2022

ANUNȚ referitor la dezbaterea publică organizată online, pe platforma zoom, care va avea loc în data de 19.12.2022, începând cu ora 10.00, asupra următoarelor propuneri:

– eliminarea serviciilor conexe de kinetoterapie din pachetul de servicii de bază pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi clinice;
– introducerea de reglementări pentru prescrierea biosimilarelor atât la inițierea tratamentului cât și la continuarea acestuia și, derogare de la această obligativitate doar din motive medicale specifice pacientului, precum și a obligației casei de asigurări de sănătate de a monitoriza semestrial prescrierea produselor biologice,

cuprinse în proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acesteia, care a fost publicat în data de 21.11.2022 pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Secţiunea „Transparenţă decizională 2022”.

Pentru clarificări sau informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: georgeta.ghintuiala@casan.ro.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 12.12.2022

Proiectul de Ordin pentru completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurăride Sănătate nr. 1068/627/2021, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 09.12.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022.

Modalitatea de colectare a recomandărilor se va face în format electronic , word, la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10 -a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 07.12.2022

Proiect de Hotărîre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 304/2014 – forma actualizată, însoţit de Nota de fundamentare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 29.11.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, cu termen de intrare in vigoare propus pentru data de 1 aprilie 2023 se retrage având in vedere ca pe website-ul Ministerului Sănătăţii este publicat proiectul de Ordonanţă a Guvernului prin care se prevede aprobarea unui nou Contract-Cadru pana la data de 30 iunie 2023.

Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia,  însoţit de Referatul de aprobare.
În proiectul de act normativ sunt cuprinse reglementări aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2023.
Propunerile și observațiile se vor referi strict la modificările și completările propuse prin proiectul de act normativ, pentru a putea fi luate în considerare la analiza ulterioară împreună cu organizațiile și instituțiile nominalizate la art. 229 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și la elaborarea formei finale a proiectului de act normativ ce va fi supusă aprobării.

Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact: Mihaela LUCA email: mihaela.luca@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 22.11.2022
Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 386 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, însoţit de Nota de fundamentare.
Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact: doamna Georgeta Ghintuială – e-mail: georgeta.ghintuială@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 21.11.2022

Proiectul de modificare şi completare a HG nr. 696/2021, precum şi de prelungire a aplicabilităţii HG nr. 696/2021, cu termen de intrare in vigoare propus pentru data de 1 aprilie 2023 se retrage având in vedere ca pe website-ul Ministerului Sănătăţii este publicat proiectul de Ordonanţă a Guvernului prin care se prevede aprobarea unui nou Contract-Cadru pana la data de 30 iunie 2023.

Proiect de Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acesteia, însoţit de Nota de fundamentare.

În proiectul de act normativ sunt cuprinse reglementări aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2023.

Propunerile și observațiile se vor referi strict la modificările și completările propuse prin proiectul de act normativ, pentru a putea fi luate în considerare la analiza ulterioară împreună cu organizațiile și instituțiile nominalizate la art. 229 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și la elaborarea formei finale a proiectului de act normativ ce va fi supusă aprobării.

Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact Mihaela LUCA email: mihaela.luca@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.11.2022

Proiect de Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate,forma consolidată, însoțit de Nota de fundamentare.

Modalitatea de colectare a recomandărilor se va face în format electronic, word, la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro

Termenul limită pană la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.11.2022

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia însoțit de referatul de aprobare. 

În proiectul de act normativ sunt cuprinse reglementări aplicabile în trimestrul 1 al anului 2023.
Propunerile și observațiile se vor referi strict la modificările și completările propuse prin proiectul de act normativ, pentru a putea fi luate în considerare la analiza ulterioară împreună cu organizațiile și instituțiile nominalizate la art. 229 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și la elaborarea formei finale a proiectului de act normativ ce va fi supusă aprobării.

Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului la persoana de contact: Mihaela LUCA email: mihaela.luca@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 07.11.2022

Proiect de Ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi  medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoțit de referatul de aprobare. 

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 07.11.2022

Proiect de Ordin pentru completarea Ordinului președintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicita reconfirmarea, însoțit de referatul de aprobare. 

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 31.10.2022

Proiect de Hotarîre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, prelungirea termenului de aplicare a prevederilor acesteia, precum şi pentru stabilirea unor alte termene, însoțit de Nota de fundamentare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 12.10.2022

Proiectul de Ordin al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente – formulare unice pe țară, fără regim special, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.10.2022

Hotărîre de Guvern pentru modificarea  Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate, însoțit de Nota de fundamentare.

Modalitatea de colectare a recomandărilor se va face în format electronic, word, la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 10.10.2022

Proiect de Ordin pentru  modificarea  Ordinului  ministrului  sanatatii  si al presedintelui   Casei Nationale de Asigurari  de Sanatate  ill. 1068/627/2021  privind  aprobarea  Normelor  metodologice   de aplicare in anul2021   a Hotararii  Guvemului  ill. 696/2021 pentru  aprobarea  pachetelor  de servicii  §i a Contractului-cadru care reglementeaza   conditiile  acordarii  asistentei  medicale,  a medicamentelor   si a dispozitivelor  medicale  in cadrul  sistemului  de asigurari  sociale  de sanatate  pentru  anii 2021 –  2022, forma actualizată, în urma consultărilor și negocierilor, organizate potrivit prevederilor art. 229 alin. (4) din legea nr. 95/2066 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 07.10.2022

Minuta încheiată ca urmare dezbaterii publice care a avut loc în data de 27.09.2022, asupra proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, care a fost publicat  în data de 01.09.2022, pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Secţiunea „Transparenţă decizională 2022”

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 03.10.2022

Proiect de Ordin al președintelui CNAS privind completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat, însoțit de referatul de aprobare.

„Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact : Angelica Cojocariu, email: angelica_cojocariu@casan.ro, telefon:0372.309.192”

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 30.09.2022

Proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 51 la Ordinul ministrului sănătăţii şi  al preşedintelui Casei Naţionale  de Asigurăride Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 27.09.2022

Proiect de Ordin  pentru modificarea  Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2286/472/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 19.09.2022

 Proiect de Ordin  pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, forma actualizată, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 16.09.2022

ANUNȚ referitor la dezbaterea publică organizată online, pe platforma zoom, care va avea loc în data de 27.09.2022, începând cu ora 10.00, asupra proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, care a fost publicat în data de 01.09.2022, pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Secţiunea „Transparenţă decizională 2022.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 12.09.2022

Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul Sănătății, însoțit de Nota de fundamentare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 08.09.2022

Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul Sănătății, însoțit de Nota de fundamentare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 01.09.2022

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 26.08.2022

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale  de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 25.08.2022

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de referatul de aprobare.

Propunerile și observațiile se vor referi strict la modificările propuse prin proiectul de act normativ, pentru a putea fi luate în considerare la analiza ulterioară împreună cu organizațiile și instituțiile nominalizate la art. 229 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și la elaborarea formei finale a proiectului de act normativ ce va fi supusă aprobării.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: doamna Dona LOZER  – e-mail: dona.lozer@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 12.08.2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de Nota de fundamentare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.08.2022

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi  al preşedintelui Casei Naţionale  de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 01.08.2022

Proiect de Ordin al președintelui CNAS privind completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, însoțit de referatul de aprobare.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa de e-mail: marius.tomescu@casan.ro.

Persoana de contact: Domnul Marius TOMESCU, telefon 0372.309.195

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 28.07.2022

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Proiectul de Ordin înaintat spre abrobare

Minută dezbaterii publice

Recomandările scrise colectate


Publicat în data de 11.07.2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de Nota de fundamentare.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa de e-mail: maria.zabulic@casan.ro.

Persoana de contact: doamna Laura Maria Zabulic, telefon 0372.309.287

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 06.07.2022

Proiect de Ordin pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, criteriilor de evaluare a rezultatului medical și indicatorii de rezultat pentru tratamentul infecției cronice cu virusul hepatitei C (VHC) la adulți fără ciroză hepatică sau cu ciroza hepatică compensată, fără răspuns la tratamentul anterior cu medicamente cu acțiune antivirală directă.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise până în ce-a dea 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact: Catrinela POPA, email:catrinela.popa@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 29.06.2022

Proiect de Ordin privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa de email:raluca.bratianu@casan.ro

Persoană de contact: Raluca Brătianu, telefon 0372309.287

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 24.06.2022

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ  pot fi transmise pe adresa de  email:corp_control@casan.ro

Termenul limită până la care se pot face propuneri și observații este cea de-a 13-a zi de la data publicăriii pe site a proiectului de act normativ

Persoana de contact: Cezar RADU, email:corp_control@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 16.06.2022

Proiect de Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, însoțit de referatul de aprobare

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 07.06.2022

Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022, însoțit de Nota de fundamentare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 07.06.2022

Proiect de Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 27.05.2022

Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, însoțit de referatul de aprobare.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ  se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Propunerile și observațiile se vor referi strict la completările propuse prin proiectul de act normativ

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 20.05.2022

Programul întâlnirilor cu Colegiul Medicilor din România, precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniile medicale vizate de proiectele de acte normative, organizate în vederea consultării/negocierii referitoare la

 Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările şi completările ulterioare;

și

Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările şi completările ulterioare;

I .Consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniile medicale vizate de proiectele de acte normative:

 Data Ora de la care se desfăşoară întâlnirea Segmentul de asistenţă medicală
25 mai ora 1000 – 1100 – Asistenţa medicală primară
ora 1130 – 1230 – Asistența medicală ambulatorie de medicină fizică și de reabilitare
ora 1300 – 1400 – Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat

II. Negocieri cu: Colegiul Medicilor din România

Data Ora de la care se desfăşoară întâlnirea Denumirea organizaţiei
26 mai ora 1400 – 1530 Colegiul Medicilor din România
 • Reprogramată la solicitarea Colegiului Medicilor din România în data de de 25. 05. 2022 în intervalul 14:30 – 16:00.

În cadrul întâlnirilor organizate în vederea consultărilor cu organizațiile patronale, sindicale și profesionale reprezentative din domenii medicale ce fac obiectul proiectelor de acte normative precum și în vederea negocierilor cu Colegiul Medicilor din România, se vor discuta strict propunerile ce fac obiectul proiectelor de acte normative publicate pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în secțiunea “Transparență decizională 2022”, actualizate în data de 02.05.2022.”


Publicat în data de 19.05.2022

Proiectul  de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 19.05.2022

Proiectul de ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS pentru pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare şi ale art. 34 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, însoțit de referatul de aprobare –forma actualizată.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 17.05.2022

Proiect de ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor articolului I, punctul 13^1 si 13^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 109/2022.

”Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 16.05.2022

Proiect de ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS pentru pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare şi ale art. 34 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, însoțit de referatul de aprobare.

”Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 16.05.2022

Proiect de ordin al ministrului sănătății, președintelui CNAS și al al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^9) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, însoțit de referatul de aprobare.

”Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.05.2022

Proiectul de ordin pentru completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care  se solicită reconfirmarea, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 02.05.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea  Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, forma actualizată, în urma analizei propunerilor și observațiilor asociațiilor și organizațiilor de pacienți, reprezentative la nivel național.

„Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite până în data de 20 mai 2022.

Propunerile și observațiile se vor referi strict la modificările și completările propuse prin proiectul de act normativ, pentru a putea fi luate în considerare la analiza ulterioară împreună cu organizațiile și instituțiile nominalizate la art. 229 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și la elaborarea formei finale a proiectului de act normativ ce va fi supusă aprobării.

Persoana de contact: doamna Georgeta Ghintuială – e-mail: georgeta.ghintuială@casan.ro.”

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 02.05.2022

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, forma actualizată, în urma analizei propunerilor și observațiilor asociațiilor și organizațiilor de pacienți, reprezentative la nivel național.

„Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite până în data de 20 mai 2022.

Propunerile și observațiile se vor referi strict la modificările și completările propuse prin proiectul de act normativ, pentru a putea fi luate în considerare la analiza ulterioară împreună cu organizațiile și instituțiile nominalizate la art. 229 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și la elaborarea formei finale a proiectului de act normativ ce va fi supusă aprobării.

Persoana de contact: doamna Georgeta Ghintuială – e-mail: georgeta.ghintuială@casan.ro.”

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 27.04.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 27.04.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 20.04.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea  Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, în curs de actualizare.


Publicat în data de 20.04.2022

Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate  pentru anii 2021 – 2022, în curs de actualizare.


Publicat în data de 19.04.2022

Proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 19.04.2022

Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014, însoţit de Nota de fundamentare.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Simona Coroi – email: pnc@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.04.2022

Proiectul de ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1822/1105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.04.2022

Proiectul de ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare şi de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.04.2022

Proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoțit de referatul de aprobare.proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.04.2022

Proiectul de ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoțit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 13.04.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, însoţit de referatul de aprobare.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoane de contact: Camelia DULEA – e-mail: camelia.dulea@casan.ro

                                                 Catrinela POPA – email: catrinela.popa@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 12.04.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, însoţit de referatul de aprobare.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Camelia DULEA – e-mail: camelia.dulea@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 05.04.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea Anexei nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 29.03.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu,însoţit de referatul de aprobare.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Oana Ingrid MOCANU– e-mail: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 23.03.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, forma actualizată.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 18.03.2022

Proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023.

Observațiile și propunerile  se pot transmite la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 15.03.2022

Proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 15.03.2022

Proiectul de ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Anexei 2 la Ordinul nr. 1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, însoţit de referatul de aprobare.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Camelia DULEA – e-mail: camelia.dulea@casan.ro

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.03.2022

Proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 10.03.2022

Proiectul de ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1070/628/2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 10.03.2022

Proiectul de ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1069/629/2021 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 10.03.2022

Proiectul de ordin pentru completarea ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 03.03.2022

Minută Dezbatere Publică din data de 17.02.2022 cu privire la:
Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.
Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 03.03.2022

Proiectul de Ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 21.02.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, forma actualizată.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 21.02.2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022, forma actualizată.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)

Notă fundamentare(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 17.02.2022

Dezbatere Publică:
Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.
Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia.

Text integral(descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 10.02.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, forma actualizată.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 28.01.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: doamna Mihaela Luca – e-mail: mihaela.luca@casan.ro

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 27.01.2022

Proiectul de Hotărâre a a Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate.”

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: doamna Laura Malinetescu– e-mail: laura.malinetescu@casan.ro

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 27.01.2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, forma actualizată.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 21.01.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 21.01.2022

Proiectul de Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 20.01.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea,  însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 17.01.2022

Proiectul de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022,  însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 17.01.2022

Proiectul de Ordin  pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.01.2022

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Capitolului XIV din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de Nota de fundamentare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.01.2022

Proiectul de Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de Nota de fundamentare.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: doamna Georgeta Ghintuială – e-mail: georgeta.ghintuială@casan.ro.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 05.01.2022

Proiectul de ordin modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflați în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate,  care desfăşoară activitatea de vaccinare, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 28.12.2021

Proiectul de ordin pentru modificarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor  asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 28.12.2021

Proiectul de ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 28.12.2021

Proiectul de ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea anexelor nr. 1-a, 1-b şi 1-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 16.12.2021

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Cristian Nedu – e-mail: cristian.nedu@casan.ro.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.12.2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 15.11.2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 386 alin. (5) și (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, forma actualizată.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.11.2021

Proiect ordin  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 05.11.2021

Proiect ordin pentru modificarea Anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 887/2021 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.10.2021

Proiect ordin pentru modificarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.10.2021

Proiect ordin pentru completarea Anexei 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.10.2021

Proiect ordin pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflați în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate,  care desfăşoară activitatea de vaccinare

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 11.10.2021

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 386 alin. (5) și (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Georgeta Ghintuială – e-mail: georgeta.ghintuiala@casan.ro.

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 17.09.2021

Proiect ordin  pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

„Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Adriana Constantin – e-mail: norme_dm@casan.ro.”

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.09.2021

Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

”Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Camelia DULEA – email: camelia.dulea@casan.ro

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat în data de 14.09.2021

Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

”Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoana de contact: Camelia DULEA – email: camelia.dulea@casan.ro

Text integral  →  (descarcă fișier în format „pdf ”)


Publicat la data de:  13.09.2021

Proiect de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

Text integral →  (descarcă fișier în format „pdf ” )


Publicat la data de:  09.09.2021

Proiect de ordin privind modificarea anexei nr. 1-d la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral →  (descarcă fișier în format „pdf ” )


Publicat la data de:  13.08.2021

Proiect de ordin de aprobare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-b şi 2-g la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral →  (descarcă fișier în format „pdf ” )


Publicat la data de:  22.07.2021

Proiect de Hotărâre de Guvern, pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate precum și de către instituţiile aflate în subordinea acesteia și termenele de clasificare aferente acestora.

”Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Persoana de contact: Monica Berendei,  – email: : infrastructuri.critice@casan.ro.”

Text integral  →   (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de:  19.07.2021

Proiect de ordin de aprobare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  pentru organizarea și funcționarea activității de control a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și caselor de asigurări de sănătate

Text integral →  (descarcă fișier în format „pdf ” )


Publicat la data de:  19.07.2021

Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 14.07.2021

Proiect de Ordin pentru  aprobare al Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Anexei nr. 23 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 13.07.2021

Proiect de Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special, însoţit de referatul de aprobare,

Notă: ”Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa de e-mail: norme_dm@casan.ro

Persoana de contact: Doamna Adriana Constantin”

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 05.07.2021

Proiect de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii pubiice şi ai preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Text integral →   (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 02.07.2021

Proiect de ordin de aprobare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Text integral →   (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 01.07.2021

Proiect de ordin de aprobare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Text integral →   (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 30.06.2021

Proiect de Ordin al preşedintelui CNAS privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor  clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 09.06.2021

Proiect de HG pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicaţii necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi furnizorilor săi de servicii medicale

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Postat: 09.06.2021

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 07.06.2021

Proiect de ordin pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, criteriilor de evaluare a rezultatului medical şi indicatorii de rezultat pentru tratamentul cu medicamente cu acţiune antivirală directă pentru diferite forme clinice de infecţie cu VHC

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Catrinela Popa– email: catrinela.popa@casan.ro

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 04.06.2021

Proiect de ordin pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.…./2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 04.06.2021

Proiect de ordin pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.…./2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 31.05.2021

Proiect de ordin pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, criteriilor de evaluare a rezultatului medical şi indicatorii de rezultat pentru tratamentul infecţiei cronice cu virusul hepatitei C (VHC) la adulţi fără ciroză hepatică sau cu ciroză hepatică compensată, fără răspuns la tratamentul anterior cu medicamente cu acţiune antivirală directă

Observaţiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afişării pe site.

Persoană de contact Catrinela Popa- email: catrinela.popa@casan.ro

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 28.05.2021

Proiect de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. ………./2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, actualizat

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 18.05.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, actualizat

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 07.05.2021

Proiect de Ordin pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 29.04.2021

Proiect de HG pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, actualizat

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 29.04.2021

Proiect de ORDIN  pentru completarea art.1 din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 28.04.2021

Proiect HG pentru modificarea art. 13 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006

„Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Postat: 28.04.2021

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de: 23.04.2021

Proiect de ORDIN pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) și (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 23.04.2021

Proiect de ORDIN pentru modificarea Anexei 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 23.04.2021

Proiect de ORDIN de aprobare al Ordinului președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 23.04.2021

Proiect de ORDIN pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 16.04.2021

Proiectul de ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr.  ……… /2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

Persoană de contact: Adriana Constantin,

Observaţiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:contract_metod@casan.ro, sau  contractcadru2021@gmail.com
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)  Sinteza_propuneri_norme


Publicat la data de : 14.04.2021

Proiect actualizat de HG pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 09.04.2021

Proiectul de ORDIN de aprobare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 06.04.2021

Proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 30.03.2021

Proiectul de ORDIN al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale  de Asigurări de Sănătate pentru  prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului   nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru modificarea și completarea acestuia

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 25.03.2021

Proiect actualizat de HG privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pentru prorogarea unor termene, pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la aceasta, precum şi pentru prelungirea termenului de aplicare și modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 19.03.2021

Proiect HG privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pentru prorogarea unor termene, pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la aceasta, precum şi pentru prelungirea termenului de aplicare și modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Proiect HG pentru modificarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin HG nr.972/2006

”Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afişării pe site a proiectului, respectiv 12.03.2021.

 Persoana de contact: consilier juridic Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro.

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 02.03.2021

Proiect HG pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-202

Observaţiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Adriana CONSTANTIN – email: norme_dm@casan.ro si la numarul de telefon 0372 309 256

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)  Sinteza_propuneri


Publicat la data de : 19.02.2021

Proiectul de ORDIN privind modificarea şi completarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559 din 5 decembrie 2006, însoţit de referatul de aprobare;

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 19.02.2021

Proiectul de ORDIN privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729 din 17 iulie 2009, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 16.02.2021

Proiectul de  ORDIN pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) și (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, insoţit de referatul de aprobare.

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 05.02.2021

Proiect HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 25.01.2021

Proiect ORDIN pentru punerea in aplicare a prevederilor art.4 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotrica COVID 19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii.

E-mail pentru transmitere de observatii si propuneri : norme_crt@casan.ro

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 11.01.2021

Proiect Hotarare pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018, cu masuri in domeniul programelor nationale de sanatate, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-Cov-2

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 08.01.2021

Proiect HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)


Publicat la data de : 08.01.2021

Proiect ORDIN pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Proiect Ordin  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cârdului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cârdului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 22.12.2020

Proiect Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1822/1105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 18.12.2020

Proiect Ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru  modificarea şi completarea acestuia

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 15.12.2020

Proiect Ordin pentru aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1)  lit. f^1) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 10.12.2020

Proiect HG privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum și pentru prorogarea unor termene și completarea Anexei nr.2 la hotarăre

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 25.11.2020

Proiect ordin  pentru completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 18.11.2020

Proiect Ordin  al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 05.11.2020

Proiect HG pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, și pentru modificarea unor termene

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 29.10.2020

Proiect Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii  medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Proiect modificare HG privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul programelor naţionale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov – 2

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 26.10.2020

Proiect Ordin de aprobare al Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări  de Sănătate pentru  punerea în aplicare a prevederilor  art. IV alin. (2) și (5) din OUG nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea  unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 26.10.2020

Proiect Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2011.

Observaţiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Catrineia POPA – email: catrinela.popa@casan.ro.

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 22.10.2020

varianta actualizată a Proiectului Hotărârii de Guvern privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 — 2019

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 21.10.2020

Proiect Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 13.10.2020

Proiect ORDIN de aprobare al Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări  de Sănătate pentru  modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii  şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 12.10.2020

Proiect ORDIN pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 07.10.2020

Proiect HG privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  (descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 23.09.2020

Proiect ORDIN pentru modificarea ordinului nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare.

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoană de contact Catrinela Popa– email: catrinela.popa@casan.ro

Publicat la data de : 11.09.2020

Proiect ORDIN al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv a posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, condiţiile şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea posturilor de director general CNAS, respectiv de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, încheierea contractelor de management, situaţiile în care se pot ocupa temporar posturile de directori generali, precum şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale acestora

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Publicat la data de : 08.09.2020

Proiect ORDIN privind  aprobarea Procedurii de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2) – (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: sabina.butnaru@casan.ro

Publicat la data de : 07.09.2020

Proiect ORDIN al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Publicat la data de : 04.09.2020

Proiectul de hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 01.09.2020

Proiect ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate al pacientului.

„Propunerile şi observaţiile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afişării pe site a proiectului.”

Persoana de contact: Sabina BUTNARU – e-mail: sabina.butnaru@casan.ro

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 31.08.2020

Proiect ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 31.08.2020

Proiect ORDIN de aprobare al Ordinului președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru  modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 31.08.2020

Proiect ORDIN de aprobare al Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări  de Sănătate pentru  modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii  şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 27.08.2020

Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin HG nr. 972/2007, însoţit de nota de fundamentare a acestuia

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Publicat la data de : 25.08.2020

Proiect HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Publicat la data de : 31.07.2020

Proiect ORDIN pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Persoana de contact: Georgeta GHINTUIALĂ

Observaţiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: georgeta.ghintuiala@casan.ro

Publicat la data de : 07.07.2020

Proiect HG pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 386 alin. (5) și (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Persoana de contact: Valentina DIACONU

Observaţiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Publicat la data de : 22.06.2020

Proiect ORDIN privind completarea Anexei 8-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 16.06.2020

Proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea art. 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu – email: laura.malinetescu@casan.ro

Publicat la data de : 22.05.2020

Proiect ORDIN pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,   pentru stabilirea unor măsuri în contextul situației epidemiologice  determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 22.05.2020

Proiect de HOTĂRÂRE privind  completarea H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pentru stabilirea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”) forma actualizata

Publicat la data de : 21.05.2020

Proiect ORDIN pentru aplicarea art. 11 din OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,  precum şi a altor acte normative

Text integral →  descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 19.05.2020

Proiect de HOTĂRÂRE privind  completarea H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pentru stabilirea unor măsuri în contextul situației epidemiologice  determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 19.05.2020

Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Dulea Camelia – email: camelia.dulea@casan.ro

Publicat la data de : 14.05.2020

Proiect de ordin  proiectului de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017, însoţit de Referatul de aprobare al acestuia.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 12.05.2020

Proiect de ordin privind completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui  Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 539/437/2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pentru prorogarea unor termene şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 12.05.2020

Proiect de odin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019  şi pentru prorogarea unor termene

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 05.05.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri  în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 05.05.2020

Proiect HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru prorogarea unor termene

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 28.04.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri  în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 28.04.2020

Proiect de odin pentru completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 15.04.2020

Proiect de hotărâre  privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru prorogarea unor termene

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 14.04.2020

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta – email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

Publicat la data de : 02.04.2020

Proiect de Ordin pentru completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 01.04.2020

Proiect de Ordin pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta – email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

şi Carmen Aldea – email: carmen.aldea@casan.ro

Publicat la data de : 01.04.2020

Proiect de Ordin proiectului de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1549/2018,

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta – email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

Publicat la data de : 31.03.2020

Proiect de Ordin pentru  prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,  pentru prorogarea unor termene,  și pentru stabilirea unor măsuri  in domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgență  pe teritoriul României

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta – email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

Publicat la data de : 25.03.2020

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta – email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 25.03.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, prelungirea și prorogarea unor termene, și pentru reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 13.03.2020

Proiect de hotărâre  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2021

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Calendarul intalnirilor pentru consultarea / negocierea cu organizatiile prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Proiect de hotărâre  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2021

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Minuta din data: 17.02.2020

Tema: Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat la data de : 18.02.2020

Proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin HG nr, 972/2007

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu – email:laura.malinetescu@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Anunt – În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează in data de 17.02.2020 ora 12.00, la sediul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, mezanin, o dezbatere publică având ca temă Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat.

Modalitatea de înscriere: în format electronic, la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro, până la data de 14.02.2020, ora 12.00;

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de  18.12.2019

Proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cârdului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de  12.12.2019

Proiect de ordin privind prelungirea aplicabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de 29.11.2019

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, și pentru prorogarea unor termene

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ, respectiv până la data de 8.12.2019.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de 31.10.2019

“Proiect de ordin  pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, criteriilor de evaluare a rezultatului medical şi indicatorii de rezultat pentru tratamentul infecţiei cronice cu virusul hepatitei C (VHC) la adulţi fără ciroză hepatică sau cu ciroză hepatică compensate, fără răspuns la tratamentul anterior cu medicamente cu acţiune antivirală directă “.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Catrinela Popa– email: catrinela.popa@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de 16.10.2019

Calendarul întâlnirilor pentru consultarea/negocierea cu organizaţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la proiectul de Ordinal ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de 14.10.2019

Proiect ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 -2023

„Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro, persoana de contact dna Ing. Adriana CONSTANTIN la nr. de tel. 0372.309.292.

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.”

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de 03.10.2019

Calendarul intalnirilor pentru consultarea/negocierea cu organizatiile prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la Proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2020 – 2023.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf„)

Publicat in data de 23.09.2019

Proiect de HG pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2023

„Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro, persoana de contact dna Ing. Adriana CONSTANTIN la nr. de tel. 0372.309.292.

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.”

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf”)

Publicat in data de 04.09.2019

Proiect de ORDIN pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, criteriilor de evaluare a rezultatului medical si indicatorii de rezultat pentru tratamentul cu medicamente cu actiune antivirala directa a diferitelor forme clinice de infectie cu VHC.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoană de contact: Catrinela Popa- email: catrinela.popa@casan.ro

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 02.07.2019

Minuta dezbaterii publice având ca temă Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sanatatii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost- volum/cost-volum-rezultat.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 21.06.2019

Anunt privind organizarea dezbaterii publice din 24.06.2019

Dezbatere publică având ca temă Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sanatatii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost- volum/co st-volum-rezultat.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, word, la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro, până Ia data de 21.06.2019, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului;

Modalitatea de înscriere: în format electronic, la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro, până la data de 21.06.2019, ora 12.00;

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 20.06.2019

Proiect de ORDIN privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Modalitatea de colectarea recomandarilor se va face in format electronic, word, la adresa de email:mihaela_iosif@casan.ro

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 18.06.2019

Proiect de ORDIN pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru modificarea și completarea acestuia.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoană de contact: Valentina Diaconu- email: contractare@casan.ro

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 10.06.2019

Proiect de Hotărâre de Guvern  privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoană de contact: Valentina Diaconu- email: contractare@casan.ro

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 05.06.2019

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 78/14/2018 privind stabilirea conditiilor pentru punerea in aplicare a dispozitiilor art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru personalul incadrat in unitatile sanitare.

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului.

Persoană de contact: Laura Malinetescu– email: laura.malinetescu@casan.ro

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 04.06.2019

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 14.03.2019

Proiect de ORDIN pentru  prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, şi pentru prorogarea unor termene, însoţit de Referatul de aprobare.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 07.03.2019

Proiect de Hotărâre de Guvern  privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 şi pentru prorogarea unor termene, însoţit de Nota de fundamentare.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite pe adresa de e-mail: contract_metod@casan.ro

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 18.12.2018

ANUNŢ „programul întâlnirilor cu C.M.R, C.F.R., CMDR, OBBCSSR, OAMGMAMR  precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical organizate în vederea consultarii/negocierii referitoare la proiectul de ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2019 a Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 18.12.2018

Proiect de ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, insotit de referatul de aprobare.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 13.12.2018

ANUNT in baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratiapublica, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate organizeaza in data de 14.12.2018, ora 10:00, la sediul CNAS, mezanin, o dezbatere publica avand ca tema Proiect de Ordin al presedintelui CNAS pentru aprobarea Normelor tehnice derealizae a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf )

Publicat in data de 12.12.2018

Proiect de ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2019 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018–2019.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Persoana de contact: dna Valentina Diaconu. Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite pe adresa de email: contract_metod@casan.ro. Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicarii [e site a textului proiectului de act normativ.

Publicat in data de 11.12.2018

Proiect de ORDIN pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 05.12.2018

Proiect de ORDIN pentru prelungirea aplicarii prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017.

Modalitatea de colectare a recomandarilor se va face in format electronic, word, la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 05.12.2018

Proiect de ORDIN pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministerului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 – 2019, insotit de referatul de aprobare.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 27.11.2018

Proiect HOTARARE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru abrobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 – 2019.(forma actualizata)

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite pe adresa email: contract_metod@casan.ro

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-azi de la data publicarii pe site a textului proiectului de act normativ.

Publicat in data de 14.09.2018

Proiect ORDIN privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Modalitatea de colectare a recomandarilor se va face in format electronic,word, la adresa de email:  mihaela_iosif@casan.ro

Publicat in data de 04.09.2018

Proiect ORDIN al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului. Persoana de contact: Camelia Dulea, consilier, Direcţia Buget – email: camelia.dulea@casan.ro

Publicat in data de27.06.2018

Proiect ORDIN pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, monitorizarea şi indicatorii de rezultat pentru tratamentul cu medicamente cu acţiune antivirală directă a diferitelor forme clinice de infecţie cu VHC

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.Persoană de contact Andreea Zaharia– email: oana.zaharia@casan.ro

Publicat in data de 22.06.2018

Proiect ORDIN  pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate – forma actualizata

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 15.06.2018

Proiect ORDIN –  pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale,  a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 …

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat in data de 14.06.2018

Proiect HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii si pentru prorogarea unor temene

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ mai sus mentionat se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului:

Persoana de contact: Laura MALINETESCU – email: laura.malinetescu@casan.ro

Publicat in data de 31.05.2018

Proiect ORDIN  pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: norme_mat@casan.ro

Persoana de contact: dl. Bogdan Popescu

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a proiectului de act normativ

Publicat in data de 10.05.2018

Proiect Ordin privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Publicat în data de 17.04.2018

Proiectul Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente – formulare unice pe tara, fara regim special

 • Persoana de contact: dna Raluca Bratianu
 • Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite pe adresa de e-mail: raluca.bratianu@casan.ro
 • Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 26.03.2018

Proiectul Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Text integral → ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 26.03.2018

Proiectul Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral → ( descaca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 26.03.2018

Proiectul Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 15.03.2018

Proiect Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii Ia care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729 din 17 iulie 2009.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 12.03.2018

Proiect ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. ……/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019forma actualizata

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 14.02.2018

Proiect ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. ……/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

 • Persoana de contact: dna Valentina Diaconu
 • Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite pe adresa de e-mail: contract_metod@casan.ro
 • Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 23.01.2018

Proiect Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, actualizat

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de  29.12.2017

Proiect ORDIN al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare

Observatiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site.

Persoana de contact: doamna Georgeta GHINTUIALA – e-mail:georgeta.ghintuiala@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de  21.12.2017

Proiect ORDIN pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de  07.12.2017

Proiect HOTĂRÂRE   HOTĂRÂRE  privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, şi pentru completarea Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de  29.11.2017

Proiect HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa contract_metod@casan.ro.

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de a data introducerii pe site a textului proiectului normativ.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     16.11.2017

Proiect ORDIN privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     24.08.2017

Proiect ORDIN pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate  nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     08.08.2017

Proiect ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     04.08.2017

Proiect HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     04.08.2017

Proiect ORDIN pentru  modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii  şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     11.07.2017

Proiect Ordin –  privind modificarea Ordinului nr. 296/2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     27.06.2017

Proiect Ordin –  privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii de până la 900 Iei/lună inclusiv

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     26.06.2017

Proiect Ordin –  privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările şi completările ulterioare

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     26.06.2017

Proiect Ordin –  pentru  modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii  şi a Contractului-cadru care reglemen-tează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     22.06.2017

Proiect Ordin –  pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     09.05.2017

Proiect Ordin – privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     08.05.2017

Proiect Ordin – privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     30.03.2017

Proiect Ordin – pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Notă: Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contractare@casan.ro.

Persoana de contact: d-na Valentina Diaconu

Termenul limita până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a proiectului de act normativ.”

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     22.03.2017

Proiect Ordin –   pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018

Notă:  Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, vvord. la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     07.03.2017

Proiect Ordin –  pentru modificarea Ordinului nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc  servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Notă: ”Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: norme_crt@casan.ro.

Persoana de contact: d-na Mihaela Stoienescu

Termenul limita până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a proiectului de act normativ.”

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     07.03.2017

Proiect Ordin –  privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmareaprivind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Notă: ”Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: norme_crt@casan.ro.

Persoana de contact: d-na Mihaela Stoienescu

Termenul limita până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a proiectului de act normativ.”

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     28.02.2017

Proiect de Hotarare – privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

Notă:  Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, vvord. la adresa de email: mihaela_iosif@casan.ro

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral →  ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     23.02.2017

Proiect Ordin –  formă actualizată privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     23.02.2017

Dezbatere publică –  In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează LUNI, 27.02.2017, ora 12.00. Ia sediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, mezanin, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordin pentru aprobarea Formularelor pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)l si (**)l£2 in Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală. în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a metodologici de transmitere a acestora in Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Notă:    Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, vvord. la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro, până la data de 24.02.2017, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului:

Modalitatea de înscriere: în format electronic, la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro până la data de 24.02.2017. ora 12.00;

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     17.02.2017

Proiect de Ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Formularelor pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, pentru medicamentele notate cu (**)! si (**)IQ in Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, in sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum ţi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă in cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a metodologiei de transmitere a acestora in Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Notă:  Observaţiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pol transmite până in cea de-a 10-a zi de la data afişării pe site.

Persoană de contact Dr Oana Ingrid Mocanu – email:  oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     02.02.2017

Proiect Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     31.01.2017

Proiect Ordin privind modificarea Ordinului nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special

Notă:   Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral →     ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     31.01.2017

Proiect Ordin MS/CNAS privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Notă:   Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de     25.01.2017

Proiect Ordin MS/CNAS privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Notă:   Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Publicat în data de 24.11.2016

Ordinul Președintelui CNAS pentru aprobarea criteriilor care vor sta la baza reluării negocierii indicatorilor de rezultat pe aria terapeutica Hepatita cronica virala C […]

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt așteptate pe adresa de e-mail: …………………………, în termen de 10 de zile, calculate începând cu ziua următoare datei afișării pe site-ul CNAS.

Publicat în data de 09.11.2016

Ordinul Președintelui CNAS pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare cadru al caselor de asigurări de sănătate judeţene, a Municipiului Bucureşti şi al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti […]

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt așteptate pe adresa de e-mail: …………………………, în termen de 10 de zile, calculate începând cu ziua următoare datei afișării pe site-ul CNAS.

Publicat în data de 08.11.2016

Ordinul Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 799/2015 […] Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt așteptate pe adresa de e-mail: …………………………, în termen de 10 de zile, calculate începând cu ziua următoare datei afișării pe site-ul CNAS.

Publicat în data de 18.10.2016

Proiect pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015-2016 […]

Text integral →   ( descarca fisier in format „pdf” )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt așteptate pe adresa de e-mail: …………………………, în termen de 10 de zile, calculate începând cu ziua următoare datei afișării pe site-ul CNAS.