TitlulDescriereDescarcă fișierData
Ordin nr. 649/2024pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
Descarca2024-06-11
Ordin nr. 539/2024pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
Descarca2024-05-16
Ordin nr. 569/2024privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2023 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate pentru monitorizarea bolii prin examinarea PET-CT la bolnavii cu afecțiuni oncologice și pentru evaluarea prin examinare PET-CT a bolnavilor cu epilepsii refractare la tratamentul medicamentos și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătateDescarca2024-05-14
Ordin nr. 522/2024pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătateDescarca2024-05-10
Ordin nr. 507/2024pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.180/2022Descarca2024-04-30
Ordin nr. 383/2024pentru modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 212/2015 pentru aprobarea Metodologiei și a formatului de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează contribuție trimestrialăDescarca2024-04-25
Ordin nr. 481/2024pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 516/2023 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea.Descarca2024-04-23
Hotărâre de Guvern nr. 365/2024privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatateDescarca2024-04-15
Ordin nr.1718/319/2024pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023
Descarca2024-04-08
Ordin nr.351/2024pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 Descarca2024-04-03
Ordin nr. 1.563/317/2024pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Descarca2024-03-29
Ordin nr. 228/2024privind modificarea anexei nr. 2-g la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2023 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente — formulare unice pe țară, fără regim special.Descarca2024-03-06
Ordin nr. 994/151/2024pentru modificarea Anexei nr. 2a la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.Descarca2024-02-16
Ordin nr.107/2024pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătateDescarca2024-02-02
Hotărâre de Guvern nr. 60/2024privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătateDescarca2024-02-01
Ordin nr. 739/133/2024privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023Descarca2024-02-01
Ordin nr. 104/2024privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2023 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente - formulare unice pe țară, fără regim specialDescarca2024-01-31
Ordin nr. 1332/2023pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2024-01-08
Ordin nr. 4343/1228/2023privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 391/187/2015 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitateaDescarca2023-12-28
Ordin nr. 1231/2023pentru completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013Descarca2023-12-28
Ordin nr. 1230/2023pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, precum şi pentru prorogarea unor termeneDescarca2023-12-28
Ordin nr. 4352/1259/2023pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023Descarca2023-12-28
Ordin nr. 1157/2023pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 516/2023 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice
şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea
Descarca2023-12-05
Ordin nr. 1106/2023pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2023-11-28
Ordin nr. 1010/2023pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 516/2023 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmareaDescarca2023-11-13
Ordin nr. 1007/2023pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sanătate nr. 234/2022 pentru aprobarea machetelor de raportare făra regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente
programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative
Descarca2023-11-09
Ordin nr. 935/2023pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătateDescarca2023-10-30
Ordin nr. 919/2023pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2023 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate pentru monitorizarea bolii prin examinarea PET-CT la bolnavii cu afecţiuni oncologice şi pentru evaluarea prin examinare PET-CT a bolnavilor cu epilepsii refractare la tratamentul medicamentos, precum şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate Descarca2023-10-13
Ordin nr. 868/2023privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2023 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente — formulare unice pe țară, fără regim special.Descarca2023-10-05
Ordin nr. 801/2023pentru completarea art.1 din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriuDescarca2023-09-28
Ordin nr. 3300/799/2023pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
Descarca2023-09-28
Ordin nr. 698/2023pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013, cu modificările și completările ulterioareDescarca2023-09-27
Ordin nr. 730/2023pentru modificarea și completarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006, cu modificările și completările ulterioareDescarca2023-09-27
Ordin nr. 729/2023pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, cu modificările și completările ulterioareDescarca2023-09-27
Ordin nr. 720/2023pentru modificarea ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, cu modificările și completările ulterioareDescarca2023-09-27
Ordin nr. 774/2023pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2023-09-26
Ordin nr. 3253/772/2023pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023Descarca2023-09-25
Hotărâre de Guvern nr. 866/2023privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătateDescarca2023-09-20
Ordin nr. 2543/627/2023pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de ziDescarca2023-08-02
Ordin nr. 2.539/626/2023pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Sănătate nr. 2286/472/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţiiDescarca2023-08-01
Ordin nr. 615/2023pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătateDescarca2023-07-31
Ordin nr. 614/2023pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2023-07-27
Ordin nr. 630/2023pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma informatică din asigurările de sănătate a serviciilor acordate off-line și a procedurii de validare a acestora în cazul constatării unor disfuncționalități în funcționarea PIASDescarca2023-07-26
Ordin nr. 563/2023pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim specialDescarca2023-07-21
Ordin nr. 2407/564/2023pentru modificarea Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătateDescarca2023-07-20
Ordin nr. 602/2023pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma informatică din asigurările de sănătate a serviciilor acordate off-line şi a procedurii de validare a acestora în cazul constatării unor disfunctionalităti în functionarea PIAS Descarca2023-07-18
Ordin nr. 2321/541/2023pentru modificarea anexei nr. 2a la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătateDescarca2023-07-13
Ordin nr. 545/2023pentru modificarea şi completarea Ordinului 438/2023 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate pentru monitorizarea bolii prin examinarea PET-CT la bolnavii cu afecțiuni oncologice și pentru evaluarea prin examinare PET-CT a bolnavilor cu epilepsii refractare la tratamentul medicamentos, precum și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătateDescarca2023-07-11
Ordin nr. 506/2023pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2023-07-11
Ordin nr. 516/2023privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmareaDescarca2023-07-10
Ordin nr. 2168/502/2023privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătateDescarca2023-07-03
Ordin nr. 2108/495/2023pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023 Descarca2023-06-27
Ordin nr. 480/2023pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătateDescarca2023-06-22
Ordin nr. 479/2023pentru modificarea Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 234/2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate curativeDescarca2023-06-22
Ordin nr. 1944/448/2023privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătateDescarca2023-06-12
Ordin nr. 1898/450/2023privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătateDescarca2023-06-12
Ordin nr. 1899/449/2023privind modificarea anexei Ia Ordinul ministrului sanătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurării de Sanatate nr. 391/187/ 2015 pentru aprobarea criteriilor de incadrare a cabinetelor medicale /punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenta medicala primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice din mediul rural și din mediul urban-pentru orașele cu un număr de pânăi la 10.000 de locuitori, în funcție de condițiile in care se desfășoară activitatea Descarca2023-06-09
Ordin nr. 436/2023pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2023-06-07
Ordin nr. 438/2023privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate pentru monitorizarea bolii prin examinarea PET-CT la bolnavii cu afecțiuni oncologice și pentru evaluarea prin examinare PET-CT a bolnavilor cu epilepsii refractare la tratamentul medicamentos, precum și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătateDescarca2023-05-31
Ordin nr. 1857/441/2023privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătateDescarca2023-05-31
Hotărîre de Guvern nr.521/2023pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătateDescarca2023-05-30
Ordin nr. 1769/341/2023pentru completarea anexei nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022Descarca2023-05-30
Ordin nr. 317/2023pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2023-05-16
Ordin nr. 257/2023pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2023-05-16
Ordin nr. 200/2023pentru completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea.Descarca2023-04-10
Ordin nr.844/191/2023pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuiaDescarca2023-03-30
Ordin nr.189/2023pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curativeDescarca2023-03-27
Hotărîre de Guvern nr.248/2023privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022, stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru prelungirea unor termene.Descarca2023-03-24
Ordin nr. 110/2023pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmareaDescarca2023-03-03
Ordin nr. 91/2023pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013Descarca2023-02-27
Ordin nr. 104/2023pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2023-02-27
Ordin nr. 97/2023pentru modificarea Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 234/2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor / subprogramelor naţionale de sănătate curativeDescarca2023-02-27
Ordin nr. 90/2023pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui CNAS nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curativeDescarca2023-02-22
Ordin nr. 68/2023privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 887/2021 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătateDescarca2023-02-20
Ordin nr. 95/2023pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curativeDescarca2023-02-15
Ordin nr. 148/23/2023pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei naționale de Asigurări de sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi.Descarca2023-02-01
Ordin nr. 179/47/2023pentru modificarea anexei nr. 23A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022Descarca2023-02-01
Ordin nr. 49/2023privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim specialDescarca2023-02-01
Ordin nr. 3/2023privind modificarea anexelor nr. 8-a, 8-b şi 8-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim specialDescarca2023-01-30
Ordin nr. 84/7/2023pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022Descarca2023-01-25
Ordin nr. 4/2023pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmareaDescarca2023-01-25
Ordin nr. 29/2023pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2023-01-25
Ordin nr. 1050/2022pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătateDescarca2023-01-09
Hotărîre de Guvern nr. 1556/2022privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionari, precum și pentru prelungirea unui termen.Descarca2022-12-29
Ordin nr. 1010/16.12.2022pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013.Descarca2022-12-29
Ordin MS/CNAS nr. 3955/1032/2022pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia.Descarca2022-12-29
Ordin nr. 1014/21.12.2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 precum şi pentru prorogarea unui termen.Descarca2022-12-29
Hotărîre de Guvern nr. 1540/2022privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, prelungirea termenului de aplicare a prevederilor acesteia, precum şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţiiDescarca2022-12-22
Ordin MS/CNAS nr. 3838/998/2022pentru completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurăride Sănătate nr. 1068/627/2021Descarca2022-12-22
ORDIN nr. 980/2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2022-12-08
ORDIN nr. 958/2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătateDescarca2022-12-06
ORDIN nr. 924/2022pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea.Descarca2022-11-21
ORDIN nr. 923/2022privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special.Descarca2022-11-21
ORDIN nr. 949/2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2022-11-18
ORDIN nr. 3.335/868/2022pentru modificarea anexelor 38, 39, 39 B, 39 C, 39 D și 40 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022Descarca2022-11-15
ORDIN nr. 3.335/868/2022pentru modificarea anexelor 38, 39, 39 B, 39 C, 39 D și 40 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022Descarca2022-11-15
ORDIN nr. 888/2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2022-11-08
ORDIN nr. 890/2022pentru modificarea formularului specific corespunzător poziției 30 din Anexa 1 la Ordinul președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 141/2017 pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare şi a metodologiei de transmitere a acestora în Platforma informatică din asigurările de sănătateDescarca2022-11-04
ORDIN nr. 869/2022pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 privind aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special.Descarca2022-10-25
ORDIN nr. 867/2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2022-10-24
Hotărîre de Guvern nr. 1270/ 2022privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022Descarca2022-10-20
ORDIN nr. 3164/787/2022pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2286/472/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Descarca2022-10-13
ORDIN nr. 3163/803/2022pentru modificarea Anexei nr. 51 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurăride Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022
Descarca2022-10-13
ORDIN nr. 2861/789/2022pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022
Descarca2022-10-05
ORDIN nr. 773/2022pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2022-10-03
ORDIN nr. 602/2022pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2022-09-27
ORDIN nr. 589/2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2022-09-12
ORDIN nr. 2642/578/2022pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021Descarca2022-09-09
Hotărâre nr. 1057/2022privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022Descarca2022-08-26
Ordin nr. 527/2022pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2022-08-23
Ordin nr. 557/2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2022-08-22
Ordin nr. 2439/528/2022pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022Descarca2022-08-19
Ordin nr. 516/2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2022-08-17
Ordin nr. 512/2022pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătateDescarca2022-08-09
Ordin MS/CNAS nr. 2285/471/2022pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sanatatii si al Presedintelui CNAS nr.1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului –cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului dew asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022Descarca2022-08-01
Ordin MS/CNAS nr. 2286/472/2022privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţiiDescarca2022-07-29
Ordin nr. 495/2022pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curativeDescarca2022-07-26
Ordin nr. 456/2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2022-07-22
Hotărâre de Guvern nr. 897/2022privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022Descarca2022-07-20
Ordinul nr. 1703/390/2022pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.Descarca2022-07-06
Ordinul nr. 2047/424/2022pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii și al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate m. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvemului nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-­cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pcntru anii 2021 - 2022. Descarca2022-07-05
Ordinul nr. 1703/390/2022pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.Descarca2022-07-04
Rectificare la Ordinul nr. 1.617/365/2022Rectificare la Ordinul Ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.617/365/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022.Descarca2022-06-27
Hotărâre nr. 801/2022privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022.Descarca2022-06-27
Ordinul nr. 1617/365/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022Descarca2022-06-20
Ordinul nr. 373/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2022-06-17
Ordinul nr. 353/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2022-06-10
Ordinul nr. 363/2022 pentru completarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare și a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatică din asigurările de sănătate Descarca2022-06-08
Ordinul nr. 1480/331/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022Descarca2022-06-08
Ordinul nr. 330/2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2022-05-24
Ordinul nr. 281/2022pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmareaDescarca2022-05-20
Ordinul MS/CNAS nr. 1327/247/2022pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.Descarca2022-05-18
Ordin nr.234/2022pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curativeDescarca2022-05-11
Ordin nr.244/2022pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmareaDescarca2022-05-05
Ordin nr.1254/228/2022privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare şi de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2Descarca2022-05-05
Ordin nr.1253/229/2022pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de ziDescarca2022-05-05
Ordin nr.1252/245/2022pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de ziDescarca2022-05-05
Ordin nr.235/2022privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim specialDescarca2022-04-29
Ordin nr.202/2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022Descarca2022-04-29
Ordin nr.224/2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la derularea Programului naţional de diabet zaharatDescarca2022-04-28
Ordin nr.1214/227/2022pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. l068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementeaza condițiile acordării asistenței medicate, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022 Descarca2022-04-27
Ordin nr.1213/226/2022privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1822/1105/2020 pentru punerea in aplicare a prevederilor art. lV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri in domeniul sănătății publice in situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicaleDescarca2022-04-27
Ordin nr.1133/197/2022pentru modificarea Anexei nr. 17 la Ordinul ministrului sanatatii și al președintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021- 2022Descarca2022-04-12
Ordin nr.198/2022privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curativeDescarca2022-04-12
Ordin nr.179/2022pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2022-04-06
Ordin nr.955/2022pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, precum și prelungirea aplicării prevederilor acestuia.Descarca2022-04-04
Ordin nr.943/2022pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1070/628/2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022Descarca2022-04-01
Ordin nr.942/2022pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1069/629/2021 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022Descarca2022-04-01
Ordin MS/CNAS nr. 955/181/2022pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia.Descarca2022-03-31
ORDIN nr.167/2022privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate Descarca2022-03-31
ORDIN nr.180/2022pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023Descarca2022-03-31
Hotărâre nr.422/2022Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordări asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022
Descarca2022-03-29
ORDIN nr. 162/2022pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 cu modificările și completările ulterioareDescarca2022-03-25
ORDIN nr. 158/2022pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările și completările ulterioareDescarca2022-03-25
ORDIN nr. 156/2022pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 , cu modificările și completările ulterioareDescarca2022-03-25
ORDIN nr. 816/2022pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii și al președintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate și a Instructiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat în sistemul asigurarilor sociale de sanatate Descarca2022-03-21
ORDIN nr. 815/2022pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii și al președintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu și fara contributie personala ,în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a
formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu și fara contributie personala ,în tratamentul ambulatoriu
Descarca2022-03-21
ORDIN nr. 157/2022privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente - formulare unice pe țară, fără regim specialDescarca2022-03-21
ORDIN nr. 159/2022privind modificarea si completarea Ordinului președintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1041/2014 privind elaborarea și actualizarea Registrului Unic de evidenta a asiguratilor in Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate și Caselor de Asigurari de Sanatate Descarca2022-03-17
ORDIN nr. 145/2022pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriuDescarca2022-03-17
ORDIN nr. 140/2022pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătateDescarca2022-03-17
ORDIN nr. 155/2022pentru modificarea Ordinului președintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, precum și pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numarului unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intra in Romania și care nu solicita o forma de protectie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania Descarca2022-03-17
ORDIN nr. 141/2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2022-03-15
ORDIN nr. 153/2022pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curativeDescarca2022-03-15
ORDIN nr. 118/2022pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curativeDescarca2022-03-04
ORDIN nr. 112/2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2022-03-04
ORDIN nr. 101/2022pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2022-02-24
ORDIN nr. 95/2022pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2022-02-21
ORDIN nr. 92/2022privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curativeDescarca2022-02-21
ORDIN nr. 77/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2022-02-11
ORDIN nr. 66/2022pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare și a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatică din asigurările de sănătate Descarca2022-02-04
ORDIN nr. 59/2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 , cu modificările și completările ulterioareDescarca2022-02-03
ORDIN nr. 61/2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările și completările ulterioareDescarca2022-02-03
ORDIN nr. 189/44/2022pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de ziDescarca2022-02-01
ORDIN nr. 55/2022pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative
Descarca2022-02-01
ORDIN nr. 45/2022privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim specialDescarca2022-01-28
ORDIN nr. 40/2022pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmareaDescarca2022-01-28
ORDIN nr. 113/32/2022pentru modificarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a hotarârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentrui anii 2021 - 2022Descarca2022-01-26
ORDIN nr. 85/29/2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a hotarârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentrui anii 2021 - 2022Descarca2022-01-20
ORDIN nr. 80/2022pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022Descarca2022-01-17
ORDIN nr. 58/4/2022pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflați în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinareDescarca2022-01-12
ORDIN nr. 3011/1147/2021pentru modificarea Ordinului ministrului sanatații și al președintelui
Casei Naționale de Asigurari de Sanatate nr. 10688/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispoziti velor asistive în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 - 2022
Descarca2022-01-04
ORDIN nr. 3010/1149/2021pentru modificarea ordinului ministrului sanat atii și al președintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu și fara contributie personala in trat amentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu și fara contributie personala in tratamentul ambulatoriuDescarca2022-01-04
ORDIN nr. 1148/2021privind modificarea anexelor nr. 8-a, 8-b i 8-c la Ordinul pre edintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale și medicamente - formulare unice pe tara, fara regim special
Descarca2022-01-04
ORDIN nr. 1150/2021pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 Descarca2022-01-04
ORDIN nr. 1153/2021pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curativeDescarca2022-01-04
ORDIN nr. 1093/2021pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanitate nr. 245/2017 Descarca2021-12-30
ORDIN nr. 1093/20.12.2021pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanitate nr. 245/2017 Descarca2021-12-30
Ordin nr. 1085/2021pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 , cu modificările și completările ulterioareDescarca2021-12-21
Ordin nr. 1088/2021pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curativeDescarca2021-12-16
Ordin nr. 1069/2021pentru modificarea Anexei 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curativeDescarca2021-12-10
Ordin nr. 1018/2021 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 Descarca2021-11-26
Ordin nr. 2477/999/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuiaDescarca2021-11-22
Ordin nr. 981/2021 pentru modificarea Anexei la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.887/2021 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.Descarca2021-11-19
Ordin nr. 978/2021 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 Descarca2021-11-16
Ordin nr.2213/937/2021 pentru completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022Descarca2021-10-26
Ordin nr. 938/2021pentru modificarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 346/2006Descarca2021-10-25
Ordin nr. 2178/931privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinareDescarca2021-10-19
Ordin nr. 849privind modificarea anexei nr. 1-d la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim specialDescarca2021-09-23
ORDIN nr. 778privind modificarea și completarea anexelor nr. 1-b și 2-g la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente - formulare unice pe țară, fără regim specialDescarca2021-08-25
ORDIN nr. 766pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 Descarca2021-08-13
ORDIN nr. 1359/694pentru modificarea anexei nr. 23 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022Descarca2021-07-29
ORDIN nr. 705pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim specialDescarca2021-07-29
ORDIN nr. 716pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2021-07-29
ORDIN nr. 711pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curativeDescarca2021-07-26
ORDIN nr. 1155/671al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătateDescarca2021-07-15
ORDIN nr. 1154/645al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui; Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului-unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului .de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătateDescarca2021-07-15
ORDIN nr. 641al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmareaDescarca2021-07-15
ORDIN nr. 1119/640al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de ziDescarca2021-07-15
ORDIN nr. 635privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curativeDescarca2021-07-05
Ordinul nr. 1068/627privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022Descarca2021-07-01
ORDIN Nr. 1070/628privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022Descarca2021-07-01
ORDIN Nr. 1069/629privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asiDescarca2021-07-01
ORDIN nr. 634pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei NaţionaDescarca2021-07-01
HG Nr. 696pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări socialeDescarca2021-07-01
ORDIN nr. 626pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018Descarca2021-07-01
ORDIN nr. 528pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de experțiDescarca2021-05-28
ORDIN nr. 484pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2021-05-13
ORDIN nr 485privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogDescarca2021-05-13
Ordin nr. 645/501privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2Descarca2021-05-13
ORDIN nr. 554/472privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind uneDescarca2021-05-11
ORDIN nr. 553/471pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobDescarca2021-05-11
ORDIN nr. 552/469pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemulDescarca2021-05-11
ORDIN nr. 470privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unicDescarca2021-05-11
HG. nr. 475Hotărârea de Guvern nr. 475/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2Descarca2021-04-26
Ordin nr. 456Ordinul nr. 456/2021 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalDescarca2021-04-26
Ordin nr. 402pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogrDescarca2021-04-01
Ordin nr. 451/428pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018...Descarca2021-04-01
Ordin nr. 429pentru modificarea şi completarea Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018,Descarca2021-04-01
HG nr. 351pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, prelungirea termenelor de aplicare a acestora, precum şi prorogarea unor termeneDescarca2021-03-30
Ordin nr. 379pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2021-03-05
ORDIN nr. 220/372privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind uneDescarca2021-03-04
Ordin nr. 387pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2021-03-04
Ordin nr. 119_04.02.2021privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.245/2017Descarca2021-02-16
Ordin nr. 107_29.01.2021privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogrDescarca2021-02-11
HG nr.33/2021privind modificarea şi completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispDescarca2021-02-10
Ordin nr. 74_108/2021al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 74/108/2021 pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprDescarca2021-02-05
Ordin nr. 68/2021al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutareaDescarca2021-02-05
HG nr. 22/29.01.2021privind modificarea şi completarea cap. XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitiveDescarca2021-02-05
Ordin 98/26.01.2021pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea criteriilor de eligibilitateDescarca2021-02-03
Ordin 98/26.01.2021pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea criteriilor de eligibilitateDescarca2021-02-03
Ordin nr. 65/12.01.2021Pentru modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018 aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de asigurari de sanatate nr. 245/2017Descarca2021-01-29
Ordin nr. 1225/24.12.2020pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anul 2017 si 2018Descarca2021-01-05
Ordin nr. 1229/29.12.2020privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017Descarca2021-01-05
Ordin nr. 1197pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, prelungirea aplicării prevederilor acestDescarca2020-12-22
Ordin nr. 1188pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2020-12-18
Ordin nr. 1168pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările şi completărilDescarca2020-12-04
Ordin nr. 2051/1160pentru modificarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobDescarca2020-12-02
Ordin nr. 1161pentru completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate înDescarca2020-12-02
HG nr. 1007privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicaleDescarca2020-12-02
Ordin nr. 1138pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în doDescarca2020-11-13
Ordin nr. 1124pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum și pentru stabilirea unDescarca2020-11-05
Ordin nr. 1844-1119pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprDescarca2020-11-05
Ordin nr. 1822-1105pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epDescarca2020-11-05
HG. 924privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistDescarca2020-11-05
Ordin nr. 1790-1071pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sDescarca2020-11-05
Ordin nr. 1118privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi Medicamente - formulare unicDescarca2020-11-05
Ordin nr. 1108pentru modificarea şi completarea Anexei 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coDescarca2020-11-02
Ordin nr. 1109pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările şi completăriDescarca2020-10-30
Ordin nr. 1073pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2020-10-22
Legea nr. 46/2003Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 18 octombrie 2019.Descarca2020-10-12
Ordin nr. 975pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2020-10-12
HG Nr. 820pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, precuDescarca2020-10-07
Ordin CNAS 946/07.09.2020pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministerului sanatatii si al presedintelui CaseiDescarca2020-09-22
Ordin nr. 939pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordDescarca2020-09-07
Ordin nr. 925pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017,Descarca2020-09-03
Ordin nr. 854pentru completarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate eu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii aprobate prin Ordinul preşDescarca2020-08-26
Ordin nr. 848pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2020-08-24
Ordin nr. 769pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2020-07-23
Ordin nr. 744pentru modificarea şi completarea Ordinului CNAS nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice.Descarca2020-07-02
Ordin nr. 715pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum și pentru stabilirea unDescarca2020-06-17
Ordin nr. 1011/709pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/20Descarca2020-06-05
Ordin nr. 705pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările şi completăriDescarca2020-06-03
HG nr. 438pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precuDescarca2020-06-03
Ordin nr. 706pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzăDescarca2020-06-03
Ordin nr. 540pentru aprobarea metodologiei de aplicare a prevederilor art 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVÎD-19, pe perioada stării dDescarca2020-05-15
Ordin 538pentru completarea Normelor privind condiţiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii aprobate prin Ordinul preşDescarca2020-05-15
Ordin nr. 533pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şDescarca2020-05-15
Ordin nr. 803/530pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr, 140/2018 peDescarca2020-05-13
Ordin nr. 802/529privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 539/437/2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări deDescarca2020-05-13
Ordin nr. 520pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările şi completăriDescarca2020-05-07
Ordin nr. 520pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările şi completăriDescarca2020-05-07
Ordin nr. 539_437privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru ...Descarca2020-04-01
HG nr. 252privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanatatii pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul RomânieiDescarca2020-04-01
Ordin nr. 438privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2020-04-01
Ordin nr. 377privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2020-03-05
Ordin nr. 352pentru completarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru meDescarca2020-02-18
Ordin nr. 314pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeDescarca2020-02-07
Ordin nr. 292privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările şi completările ulterioareDescarca2020-01-29
Ordin nr. 14privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 141/2017 pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeDescarca2020-01-22
Ordin nr. 1003priviind actualizarea Registrului Unic de evidenta a asiguratilor in SIUIDescarca2020-01-10
Ordin nr. 1175privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curatice pentru anii 2017 si2018Descarca2020-01-08
Ordin nr. 1166pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, prelungirea aplicarii prevederilor acestDescarca2020-01-06
Ordin nr. 1159privind prelungirea aplicabilitatii Ordinului MS si al presedintelui CNAS nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeazaDescarca2019-12-31
HG nr. 962 la HG nr.140privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale,a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemDescarca2019-12-31
Ordin nr. 1152privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2019-12-20
Ordin nr. 1121pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedinDescarca2019-12-17
Ordin nr. 1120pentru aprobarea machetelor de raportare fară regim specialDescarca2019-12-17
Ordin nr. 1131privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2019-12-17
Ordin nr. 1139pentru modificarea Anexei 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017Descarca2019-12-11
Ordin nr. 1100-Anexa MacheteAnexa MacheteDescarca2019-12-10
Ordin nr. 1100macheteDescarca2019-12-10
Ordin nr. 1099Lista materiale sanitareDescarca2019-12-10
OUG nr. 70privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acordDescarca2019-12-09
Ordin nr. 1106privind modificarea Normelor Tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curatice 2017-2018Descarca2019-12-05
Ordin nr.1105privind modificarea Normelor Tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curatice 2017-2018Descarca2019-12-05
Ordin nr. 988privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.245/2017Descarca2019-11-20
Ordin nr.1567/915privind reglementarea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fîscal-bugetare şi modificarea şi completarea uDescarca2019-10-25
Ordin nr. 898privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018Descarca2019-10-25
Ordin nr. 898privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018Descarca2019-10-24
Ordin nr. 914pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asiguraroi de sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice...Descarca2019-10-17
Ordin nr. 17/2015privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normativeDescarca2019-10-11
Odin nr. 1483/884privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarein 2018 a HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor servicii si a Contractului Cadru ...Descarca2019-10-09
Ordin nr. 864pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naDescarca2019-09-27
Ordin nr. 834privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018Descarca2019-09-27
Ordin nr. 1321/783- Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1321/783/2019 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019Descarca2019-09-03
Ordin nr. 1320/781- Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1320/781/2019 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1321/783/2019 pentru modificareaDescarca2019-09-03
Ordin nr. 782privind modificarea Ordinului presedintelui CNAS nr. 881/2019 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente - formulare unice pe tara, fara regim special.Descarca2019-09-03
Ordin nr.1319/784Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1319/784/2019 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamenDescarca2019-09-03
Ordin nr. 1321/783pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr.140/2018Descarca2019-08-30
Ordin nr. 1319/784privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronicaDescarca2019-08-30
Ordin nr. 1320/781pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului de compensare cu 90% a pretului de referintaDescarca2019-08-30
Ordin nr. 732privind modificare Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale curative pentru anii 2017 si 2018Descarca2019-08-14
Ordin nr. 660privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor-subprogDescarca2019-08-05
Ordin nr.625pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeDescarca2019-07-10
Ordin nr. 619Ordin privind modificarea si completarea Ordinului Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018, prelungirea aplicarii preveDescarca2019-07-01
Ordin nr. 980pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 peDescarca2019-06-28
Ordin nr. 574privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2019-06-24
Ordin nr. 462privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017Descarca2019-05-21
Ordin nr. 466pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 356/2017 privind aprobarea componentei Comisiilor de experti care functioneaza pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si a Listei coordonatorilor nationali pDescarca2019-05-20
Ordin nr. 454pentru modificarea Anexei nr. 2 la rdinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 356/2017 privind aprobarea Comisiilor de experti care functioneaza pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si a Listei coordonatorilor nationaliDescarca2019-05-20
Ordin nr. 293pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 şiDescarca2019-04-03
Ordin nr. 293pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018 siDescarca2019-04-03
Ordin nr. 299privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2019-04-02
Ordin nr. 442pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii guvernului nr. 140/2018 peDescarca2019-03-26
Ordin nr. 273pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pDescarca2019-03-19
Ordin nr. 252privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017.Descarca2019-03-15
Ordin nr. 194privind modificarea Normelor tehnice de realizarea programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018,aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017Descarca2019-02-05
Ordin nr. 1608privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2019-01-10
Ordin nr. 1590pentru completarea ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, prelungirea aplicarii prevederilor acestDescarca2019-01-03
Ordin nr. 1559pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul presedintelui casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.141/2017 pentru aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice.....Descarca2018-12-19
Ordin nr. 1547privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017.Descarca2018-12-06
Ordin nr. 1545privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei nationale de Asigurari de sanatate nr. 245/2017.Descarca2018-12-06
Ordin nr. 1488privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui caei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017Descarca2018-12-06
Ordin nr.1470privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017Descarca2018-11-14
Ordin nr. 1407pentru modificarea si completarea anexei nr.1 la Ordinul presedintelui CNAS nr. 141/2017 pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectarii citeriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeuticeDescarca2018-11-01
Ordin nr.1395privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018Descarca2018-10-26
Ordin nr. 1381privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2018-10-18
Ordin nr. 1368privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 356/2017 privind aprobarea componentei Comisiilor de experti care functioneaza pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si a Listei coordonatorilor nationaliDescarca2018-10-15
Ordin nr. 1340privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2018-10-03
Ordin nr.1328privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2018-09-28
Ordin nr. 1331pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedinDescarca2018-09-28
Ordin nr. 1332pentru aprobarea machetelor de raportare fară regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curativeDescarca2018-09-28
Ordin nr. 1216privind aprobarea componentei Comisiilor de experti care functioneaza pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si a Listei coordonatorilor nationali pentru implementarea programelor nationale de sanatate curativeDescarca2018-08-20
Ordin nr. 1177privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017-2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 245-2017Descarca2018-08-02
Ordin nr. 1165privind aprobarea comisiilor de experti care functioneaza pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, a Regulamentului de organizare si functionare a acestora si a atributiilor comisiilor de expertii care functioneaza pe langa casa Nationala de AsigDescarca2018-08-02
Ordin nr. 1164aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim specialDescarca2018-07-25
Ordin nr. 910/1161pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a j Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019Descarca2018-07-25
Ordin nr. 909/1163Ordin privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica ...Descarca2018-07-24
Ordin nr. 1158pentru modificarea şi completarea anexei nr.l la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeDescarca2018-07-23
Ordin nr. 1166Criterii eligibilitate hepatitaDescarca2018-07-20
Ordin nr. 1139pentru completarea anexei nr.l Ia Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru meDescarca2018-07-17
Ordin nr. 1074privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fară regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogDescarca2018-07-10
Ordin nr. 1081pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistDescarca2018-06-29
Ordin nr. 932ORDIN nr.932 - privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2018-05-31
Ordin nr. 962pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilDescarca2018-05-31
Ordin nr. 362Ordin Nr. 362Descarca2018-05-14
Ordin nr. 895privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogDescarca2018-05-09
Ordin nr. 881pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim specialDescarca2018-04-26
Ordin nr. 413pentru modificarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preDescarca2018-04-23
Ordin nr. 397-836_2018privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/201 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitDescarca2018-03-29
HG nr. 140pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019Descarca2018-03-29
Ordin nr. 390privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018Descarca2018-03-02
Ordin nr. 3012018 privind modificarea si completarea anexei nr 1 la Ordinul președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 141/2017 pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor teDescarca2018-02-06
Ordin nr. 34privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2018-01-19
Ordin nr. 33pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente progrDescarca2018-01-19
Ordin nr. 1307privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2018-01-08
Ordin nr. 1278privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2018-01-08
Ordin nr. 1251pentru modificarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei NaţDescarca2018-01-08
Ordin nr. 1498/1301pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017Descarca2017-12-27
Ordin nr. 1229privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectări de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele …Descarca2017-12-14
Ordin nr. 1221privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2017-12-13
Ordin nr. 1154privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă CNAS şi a Listei coordonatorilor naţionali Descarca2017-11-10
Ordin nr. 1039privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2017-11-07
Ordin nr. 979/1212/ 2017pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulDescarca2017-10-25
Ordin nr. 960privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2017-10-03
Ordin nr. 943privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018Descarca2017-09-25
Ordin nr. 846/03.08.2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2017-08-16
Ordin nr. 855/08.08.2017privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2017-08-16
Ordin nr. 799privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi ...Descarca2017-08-04
Ordin nr. 805privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali Descarca2017-08-04
Ordin nr. 876_824privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţiona ...Descarca2017-07-28
Ordin nr. 820pentru aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele ...Descarca2017-07-27
Ordin nr. 775privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017Descarca2017-07-20
Ordin nr. 487privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018...Descarca2017-07-13
Ordin nr. 478privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali ...Descarca2017-07-04
Ordin nr. 460privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora ...Descarca2017-07-04
Ordin nr. 728/508pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fară contribuţie personală ...Descarca2017-07-04
Ordin nr. 727/509pentru modificarea si completarea Ordinului MS/CNAS nr 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru ...Descarca2017-07-04
Ordin nr. 726/507rivind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţa al medicamentelor pentru pensionarii ...Descarca2017-07-04
Ordin nr. 408privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţiDescarca2017-06-20
Ordin nr. 409privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ...Descarca2017-06-06
Ordin nr. 406privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 pentru aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeuticeDescarca2017-05-31
Ordin nr. 352privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018Descarca2017-05-26
Ordin nr.356nominalizare comisii coordonatori 16.05.2017 fara unitatiDescarca2017-05-16
Ordin nr. 273privind aprobarea Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor Comisiilor de experţiDescarca2017-05-11
Ordin nr. 318pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma informatică din asigurările desănătate a serviciilor acordate off-line şi a procedurii de validare a acestora...Descarca2017-05-02
Ordin nr. 299pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curativeDescarca2017-04-28
Ordin nr. 271pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele...Descarca2017-04-06
Ordin nr. 245pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018Descarca2017-04-06
Ordin nr. 145privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016Descarca2017-03-20
Ordin nr. 152privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul Președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 141/2017Descarca2017-03-08
Ordin nr. 192/142aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionaleDescarca2017-03-02
Ordin nr. 196/139privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadruDescarca2017-03-01
Ordin nr. 150/57pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012Descarca2017-02-28
Ordin nr. 141pentru aprobarea Formularelor specific pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**), (**)Ω si (**)βDescarca2017-02-28
Ordin nr. 113privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016Descarca2017-02-20
Ordin nr. 66pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uriDescarca2017-02-20
Ordin nr. 51pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 71/2016Descarca2017-02-15
Ordin nr. 27privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016Descarca2017-02-01
Ordin nr. 28privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim specialDescarca2017-02-01
Ordin nr. 29privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implemen-tarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativDescarca2017-01-16
Ordin nr. 1313/30.12.2016privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016Descarca2017-01-09
Ordin nr. 1012/28.11.2016privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015Descarca2017-01-09
Ordin nr. 1032/14.12.2016privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015Descarca2016-12-14
HG nr. 853/16.11.2016Norme metodologice privind asistenta medicala transfrontalieraDescarca2016-11-28
Ordin nr. 932privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi ...Descarca2016-11-25
Ordin nr. 912privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013Descarca2016-11-22
Ordin nr. 941privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008Descarca2016-11-16
HG nr. 792pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016Descarca2016-10-31
Ordin 1212/889privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016Descarca2016-10-31
ORDIN Nr. 803pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale ...Descarca2016-10-18
Ordin 1154-831privind modelul de contract, metodologia de negociere, 'încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cosi-volum/cost-volum-rezultatDescarca2016-10-17
Hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 161/2016HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017Descarca2016-10-14
Ordin 736privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015Descarca2016-09-28
Ordin Nr. 445pentru aprobarea comisiilor de experti de la nivel CNAS pentru implementarea programelor nationaleDescarca2016-08-19
Ordin 629Modificare Ordin 161Descarca2016-08-05
Ordin nr. 417/2016Ordin nr.417/2016 privind modificarea Metodologiei de controlDescarca2016-07-25
Ordin nr 779/393/2016ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de ziDescarca2016-06-30
Ordin nr. 772/379/2016Ordin privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017Descarca2016-06-30
Ordin nr. 771/378/2016Ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilorDescarca2016-06-30
Ordin nr. 377/763/2016ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016Descarca2016-06-27
HG nr. 432/2016H.G. nr. 432/2016 privind modificarea si completarea H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017Descarca2016-06-17
Ordin nr. 363/2016pentru modificarea Anexei 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/2013 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNASDescarca2016-06-14
Ordin nr. 199privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătateDescarca2016-04-21
Ordin nr. 522/2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/2013 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionaleDescarca2016-04-06
Ordin nr. 716/2013pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/05.03.2013Descarca2016-04-06
Ordin nr. 58/2016pentru modificarea şi completarea Anexei 5 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurari de SănatateDescarca2016-04-06
Ordin nr. 245/2015pentru modificarea şi completarea Anexei 11 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurari de SănatateDescarca2016-04-06
HG nr. 200privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadruDescarca2016-03-31
Ordin nr. 414/183/03.2016ORDIN pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.703/1.502/2015 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015Descarca2016-03-31
Ordin nr. 177privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionaleDescarca2016-03-29
Ordin nr. 139pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015...Descarca2016-03-14
Ordin nr. 138pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/2013...Descarca2016-03-14
Ordin nr. 71privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologiceDescarca2016-03-07
Ordin nr. 1486privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016Descarca2015-12-28
Ordin 1566-1073ORDIN- pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriuDescarca2015-12-23
Ordin 1476pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curativeDescarca2015-12-17
Ordin 1075privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016Descarca2015-12-04
Ordin 1024privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice ...si medicale la nivel de pacientDescarca2015-11-27
Ordin 1058pentru aprobarea metodologiei si a formularului de raportare lunara de catra CAS ...Descarca2015-11-23
Ordin 1042/11.11.2015ORDIN nr. 1042 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015Descarca2015-11-13
Ordin Nr. 963privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016Descarca2015-10-07
Ordin Nr. 955pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013Descarca2015-10-07
Ordin Nr. 1211_943pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 ...Descarca2015-10-02
HG. Nr. 791pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului Cadru ....Descarca2015-09-30
Ordin Nr. 829 si Ordin Nr. 1201-828Descarca2015-09-30
Ordin Nr. 819pentru completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative ...Descarca2015-09-24
Ordin nr. 564Ordin privind modificarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015Descarca2015-08-27
Ordin nr. 507ORDIN pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializăDescarca2015-08-27
Ordin nr. 588ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative Descarca2015-08-27
Ordin nr. 409privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188 /2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicaleDescarca2015-07-13
Ordin 495privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016Descarca2015-07-10
Ordin 363privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2013 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestoraDescarca2015-06-18
Ordin 362pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/2013 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativDescarca2015-06-18
Ordin 573/199pentru modificarea şi completarea ordinului nr. 3/1/2015Descarca2015-05-06
Ordin 248privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016Descarca2015-05-04
Ordin nr. 557/246/2015Ordin nr. 557/246/2015 privind modificarea prevederilor OrdinuluiDescarca2015-04-30
ORDIN 163pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionaleDescarca2015-04-09
Ordin 197pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013Descarca2015-04-07
Ordin 193pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare Descarca2015-04-01
Ordin 98/27.02.2015pentru aprobarea procedurii de eliberare, modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cârdului duplicat către asiguratDescarca2015-04-01
Ordinul 391/187/2015pentru aprobarea criteriilor de incadrare a cabinetelor medicale in functie de conditiile in care se desfasoara activitateaDescarca2015-03-31
Ordinul 389/189/2015pentru completarea Ordinului 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza HG 400/2014Descarca2015-03-31
Ordinul 390/188/2015pentru modificarea si completarea Ordinului 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza HG 400/2014”Descarca2015-03-31
ORDIN nr. 185pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016Descarca2015-03-31
Ordinul 388/186pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a HG 400/2014Descarca2015-03-31
Ordin nr. 106/32-anexeRegulamente cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naționale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, standarde de evaluare, metodologie cadru de evaluare furnizoriDescarca2015-02-19
Ordin Nr. 57privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătateDescarca2015-02-11
Ordin Nr. 56aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestoraDescarca2015-02-11
Ordin Nr. 876privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014Descarca2014-12-29
Ordin Nr. 1556/865privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de ziDescarca2014-12-22
Ordin Nr. 1478/839privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014Descarca2014-12-22
Ordin Nr. 866pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicaleDescarca2014-12-22
Ordin Nr. 863privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de ziDescarca2014-12-22
Ordin Nr. 868privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă Descarca2014-12-22
Ordin Nr. 869pentru modificarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializăDescarca2014-12-22
Ordin Nr. 851aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor Descarca2014-12-22
Ordin Nr. 820privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014Descarca2014-12-15
Ordin Nr. 833privind elaborarea şi actualizarea Registrului Unic de evidenţă asiguraţilor în Sistemul Informatic Unic Integrat(SIUI)Descarca2014-12-05
Ordonanta de urgenta privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătateDescarca2014-11-24
Ordin Nr. 695norme tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014Descarca2014-10-23
Ordin Nr. 1209/669privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronicăDescarca2014-10-22
Ordin nr. 581Norme metodologice referitoare la documentele justificative privind dobândirea calităţii de asiguratDescarca2014-09-24
OrdinOrdin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale Descarca2014-09-11
Ordinul 486pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim specialDescarca2014-07-01
Ordin Nr. 656/359privind aprobarea formularului de prescriptie medicalăDescarca2014-06-06
Ordin 619/360pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Contractului-cadru pentru anii 2014 – 2015Descarca2014-05-30
Ordin nr.358Norme tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative 2013-2014Descarca2014-05-29
Hotărâre nr. 400pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015Descarca2014-05-22
Legea nr. 95 - Exercitarea profesiei de medic dentistextras privind reforma in domeniul sanatatiiDescarca2014-05-06
Ordin nr. 832/302pentru aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim specialDescarca2014-04-30
Norme metodologiceprivind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari de sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului CEE nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratori salariatiDescarca2014-04-30
Ordin nr. 284privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 221-2013 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implemantarea programelor naţionale de sănătate curativeDescarca2014-04-30
Ordin nr. 1723/950Ordinul ministrului sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului 1389/2010 - Anexele 1-40Descarca2014-04-30
Ordin nr. 470/262privind prorogarea termenului prevăzut la art.1 din ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr.1538/1014/2013Descarca2014-04-25
Ordin MS-CNASprivind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1538/1014/2013Descarca2014-04-25
Ordin nr. 270privind completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolanvii incluşi în programele naţionale de sănătate curativeDescarca2014-04-24
Ordin nr. 269privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui CAsei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190-2013Descarca2014-04-24
Hotărâre nr. 304pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalierăDescarca2014-04-16
Ordinprivind organizarea și funcționarea Punctului Național de Contact pentru asistență medicală transfrontalierăDescarca2014-03-27
Ordin nr. 338/219pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1538/1014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 423/191/2013Descarca2014-03-26
Ordin nr. 298/203pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriuDescarca2014-03-18
Ordin nr.60pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor-subprogramelor naţionale de sănătate curativeDescarca2014-01-30
Ordin nr. 33privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013Descarca2014-01-14
Ordin Nr. 36privind Normele metodologice pentru rambursarea şi recuperarea cheltuielilorDescarca2014-01-14
Ordin nr. 1170/606Descarca2013-10-09
Ordin nr. 600pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/05.03.2013Descarca2013-09-11
Ordin nr. 599privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 - 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190-2013Descarca2013-09-11
Ordin nr. 526pentru modificarea Ordinului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 723/31.08.2011, privind evaluarea satisfacţiei asiguraţiolor diagnosticaţi cu anumite boli cronice al căror tratament se aprobă prin comisiile de experţi de la nivel CNAS, faţă de calitatea serviciilor medicale furnizate şi terapia specifică urmatăDescarca2013-08-01
Ordin nr. 268privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătateDescarca2013-05-23
Ordin nr. 256pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativDescarca2013-05-17
Ordin nr. 225entru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim specialDescarca2013-04-29
Ordin nr. 221privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curativeDescarca2013-04-24
Ordin nr. 211privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014Descarca2013-04-17
Ordin nr. 450/193pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013Descarca2013-04-01
Ordin nr. 449/195privind modificarea şi completarea Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/ 2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţăDescarca2013-04-01
Ordin nr. 448/194privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013Descarca2013-04-01
Ordin nr. 190privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013- 2014Descarca2013-03-29
Ordin nr.423/191pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014Descarca2013-03-29
Hotărâre nr. 117pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014Descarca2013-03-27
Ordin nr. 180privind aprobarea regulamentelor de organizare ale comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de HG nr. 720/2008Descarca2013-03-21
Ordin nr. 161privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de H.G. nr. 720-2008Descarca2013-03-05
Ordin nr.1022/699privind modificarea şi completarea Normelor metofologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 537-175-2012Descarca2012-10-17
Ordin nr. 706pentru abrogarea ordinului preşedintelui CNAS Nr. 819/2011 privind avizarea/aprobarea cererilor de cesiune de creanţă formulate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate cu modificările şi completările ulterioareDescarca2012-10-12
Ordin comun MS-CNAS 849/610privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010Descarca2012-09-20
Ordin nr. 419Casele de Asigurări de Sănătate au obligatia de a verifica realitatea serviciilor raportate spre decontare de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi in relaţii contractuale cu aceştiaDescarca2012-08-28
Hotărârepentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010 cu modificărileDescarca2012-08-03
Ordin nr. 340privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim specialDescarca2012-07-25
Ordin nr. 673/250pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătateDescarca2012-06-29
Ordin nr. 681/249pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătateDescarca2012-06-29
Ordin nr. 254pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 759/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe/subprograme naţionale de sănătate din cadrul Programului naţional de sănătate cu scop curativDescarca2012-06-28
Ordin nr. 544/176pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.209/385/2011 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor, subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativDescarca2012-06-07
HG nr. 578pentru modificarea şi completarea Contractului Cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2012Descarca2012-06-02
Drept la replica 28.02.2012Descarca2012-02-28
Ordin nr. 25privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidareaDescarca2012-01-30
Ordin nr. 24pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim specialDescarca2012-01-30
Ordin nr. 952pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătateDescarca2011-12-22
Ordin nr. 907pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 819/2011 privind avizarea/aprobarea cererilor de cesiune de creanta formulate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatateDescarca2011-11-10
Ordin nr. 892pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 819/2011 privind avizarea/aprobarea cererilor de cesiune de creanta formulate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatateDescarca2011-10-31
Ordin nr. 819privind avizare/aprobarea cererilor de cesiune de creanta formulate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicaleDescarca2011-10-13
Ordin nr. 748pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 409 din 17.03.2009, cu modificarile si completarile ulterioareDescarca2011-09-22
Ordin nr. 740privind evaluarea satisfactiei asiguratilor fata de calitatea serviciilor medicale furnizate in sistemul asigurarilor de sanatateDescarca2011-09-15
Ordin nr. 723privind evaluarea satisfactiei asiguratilor diagnosticati cu anumite boli croniceDescarca2011-08-31
Ordin nr. 571pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim specialDescarca2011-06-27
Ordin nr. 1042/556privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012Descarca2011-06-15
Ordin nr. 546pentru aprobarea formularelor de raportare la casa de asigurari de sanatate a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, respectiv a medicamentelor si materialelorsanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativDescarca2011-05-31
Ordin nr. 864/538pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012Descarca2011-05-31
Ordin nr. 351/464privind modificarea si completarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatareasi controloul contributiilor prevazute la art.361.1 alin.(1) si (2)din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, aprobate prin ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Aasigurari de Sanatate nr. 928/591/2010Descarca2011-04-19
Ordin nr. 1285/437privind retinerea contributilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui statDescarca2011-04-08
Ordin nr. 1165/691privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari deSanatate nr. 1211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare...Descarca2011-03-24
Ordin nr. 407privind aprobarea comisiilor de experti de la nivelul CNAS, pentru implementarea unor programe nationaleDescarca2011-03-04
Ordinpentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate, din mediul rural, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitateaDescarca2011-02-18
Ordinprivind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/201Descarca2011-02-18
Ordin 53/25pentru aprobarea modelului si continutului "Declaratie - inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari de sanatate aflata in sold la 31 decembrie 2010 si neachitate pana la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate"Descarca2011-01-19
Ordin nr. 19pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim specialDescarca2011-01-11
Ordin nr. 1591/1110pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012Descarca2010-12-30
Ordin nr. 974privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta in procesul decontarii serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatateDescarca2010-11-30
Ordin nr. 770pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 409/17.03.2009, cu modificarile si completarile ulterioareDescarca2010-10-28
Ordin nr. 737pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui C.N.A.S. nr. 615/30.06.2010 pentru aprobarea metodei de calcul a pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriuDescarca2010-09-30
Ordinpentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui CNAS nr. 615/2010nr. 1453/528 pentru aprobarea metodei de calcul a pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriuDescarca2010-09-26
Ordin nr. 724pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 409/17.03.2009, cu modificarile si completarile ulterioareDescarca2010-09-16
Ordin nr. 1165/691privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari deSanatate nr. 1211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice penru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitareDescarca2010-08-31
Ordin nr. 708Ordin nr. 708/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui CNAS nr.615/2010 pentru aprobarea metodei de calcul a pretului de referinta pentru medicamente cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriuDescarca2010-08-30
Ordin nr. 672pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim specialDescarca2010-08-30
Ordin nr. 639pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare uniceDescarca2010-07-16
Ordin nr. 615pentru aprobarea metodei de calcul a pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriuDescarca2010-06-30
Ordin nr. 614privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, cu modificarile si completarile ulterioareDescarca2010-06-30
Ordin nr. 461/477privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionaleDescarca2010-05-18
Ordin nr. 475pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regom specialDescarca2010-05-12
Centralizarepropuneri modificare Norme metodologice de aplicare Contract Cadru 2010Descarca2010-05-10
Ordin nr. 445privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidareaDescarca2010-04-28
Ordin nr. 343/417privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatrate pentru anul 2010Descarca2010-04-27
Ordin nr. 428pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim specialDescarca2010-04-16
Anexa Ordin nr. 264/407Anexa Ordin nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in 2010Descarca2010-03-31
OUG nr.1privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetarDescarca2010-02-25
Ordin nr. 3621pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 563/2009 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicaleDescarca2010-02-24
Ordin nr. 354pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti directori generali ai caselor de asigurari de sanatateDescarca2010-02-17
Ordonanta nr. 12pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice localeDescarca2010-01-29
Ordin nr. 52/55privind transportul pacientilor care nu se afla in stare critica efectuat de catre serviciile publice de ambulantaDescarca2010-01-25
Ordin nr. 5pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 905/2009 privind infiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgentelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU)Descarca2010-01-07
Ordinul nr. 1645/1136privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009Descarca2009-12-30
Ordin nr. 1637pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 75/2009Descarca2009-12-23
Ordin nr. 1603/1045privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009Descarca2009-12-18
HG nr. 1549privind prelungirea pana la data de 31 martie 2010 a aplicarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentruanul 2009Descarca2009-12-09
Ordin nr. 1524privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstretica si ginecologieDescarca2009-12-04
Ordin nr. 698/363Ordin Nr. 698/363/2009 pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici si a metodologiei de transmitere a rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativDescarca2009-12-04
Ordin nr. 563pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicaleDescarca2009-04-24
Ordin nr. 509pentru modificarea ordinului presedintelui CNAS Nr. 891/18.12.2008Descarca2009-04-10
Ordin nr. 416/428pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contract Cadru 2009Descarca2009-03-31
Ordin nr. 419/435privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim specialDescarca2009-03-31
Ordin nr. 417/431pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009Descarca2009-03-31
Ordin nr. 384/413privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicaleDescarca2009-03-24
Ordin 409privind aprobarea comisiilor de experti la nivelul CNAS, pentru implementarea unor programe nationale, respectiv subprograme de sanatate, cu scop curativDescarca2009-03-17
Hotararepentru modificarea şi completarea Contractului-cadru pe anul 2009Descarca2009-03-01
Ordin nr. 892pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui CNAS nr. 23/22.01.2007Descarca2008-12-18
Ordin nr. 891privind chestionarele pentru evaluarea satisfactiei asiguratuluifata de calitatea serviciilor medicale furnizate in medicina de familie si in unitatile spitalicestiDescarca2008-12-18
OUG nr. 197pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatiiDescarca2008-11-25
Ordin nr. 814Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de experti de la nivelul CNAS pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevazute de H.G. nr 720/2008Descarca2008-11-07
Ordin nr. 754pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţieiDescarca2008-10-02
Ordin nr. 614privind aprobarea comisiilor de experti la nivelul CNAS, pentru implementarea unor programe nationale, respectiv subprograme de sanatateDescarca2008-08-29
Ordin nr. 753pentru modificarea ordinului presedintelui CNAS nr. 614 din 29.08.2008Descarca2008-08-29
Ordin nr. 312privind tratamentul cu Lanreotidum in tumorile EndocrineDescarca2008-04-17
Ordinde realizarea a programelor nationale de sanatate in anul 2008Descarca2008-03-15
Ordin nr. 178privind Normele Metodologice asupra activitatii structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatateDescarca2008-02-28
Ordin nr. 178privind Normele Metodologice asupra activitatii structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatateDescarca2008-02-28
Ordin nr. 162privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 559/2006Descarca2008-02-25
Ordin nr. 87privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 122/2007Descarca2008-02-04
Legea nr. 388Legea bugetului de stat pe anul 2008Descarca2007-12-31
Ordin nr. 2090/921privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 570/116/2007Descarca2007-12-04
Ordinul nr. 903pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007Descarca2007-11-19
Ordin nr. 905pentru aprobarea Modalitatilor unitare de aplicare in sistemul de asigurari sociale de sanatate a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.645/2007Descarca2007-11-19
Ordin nr. 811privind modificarea structurii fisierelor de raportareDescarca2007-10-18
Ordin nr. 1645pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate, platite in plus fata de obligatia fiscala sau din eroare, precum si a garantiilor constituite pentru inlesnirile la plata acordate in baza prevederilor legale in materie, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar 2003Descarca2007-10-17
Ordin nr. 780pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 351/01.06.2007Descarca2007-10-09
Ordin nr. 701 din 31 august 2007privind aprobarea structurii fisierelor de raportare pentru Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005Descarca2007-08-31
Ordin nr. 701privind aprobarea structurii fisierelor de raportare pentru Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005Descarca2007-08-31
Ordin nr. 617pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatateDescarca2007-08-13
Ordin nr. 1137/475privind introducerea sistemului informatic de calcul si raportare a indicatorilor de management "EXBUGET"Descarca2007-06-27
Ordin nr. 351privind aprobarea comisiilor de experti care functioneaza pe langa CNAS si a comisiilor centrale la nivelul CNAS pentru implementarea unor subprograme nationale de sanatate, din cadrul programului national de sanatate cu scop curativ, finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru alte activitatiDescarca2007-06-05
Referat si Ordinde modificare Norme 2007Descarca2007-06-01
Ordin nr. 932/88 - Mucoviscidoza (fibroza chistica)privind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea medicamentelor in vederea decontarii in cazul mucoviscidozei (fibroza chistica) pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari de sanatateDescarca2007-05-24
Ordin nr. 888/237pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de derulare a programelor nationale de sanatate si activitatea realizata de unitatile sanitare cu paturi in 2007Descarca2007-05-17
Ordin nr. 222 - Artropatia psoriazicaprivind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul artropatiei psoriazice pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatateDescarca2007-05-15
Ordin nr. 220 - Artrita idiopatica juvenilaprivind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul artritei idiopatice juvenile pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatateDescarca2007-05-15
Ordin nr. 223 - Boala Gaucherprivind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea tratamentului in cazul bolii Gaucher pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatateDescarca2007-05-15
Ordin nr. 221 - Poliartrita reumatoidaprivind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul poliartritei reumatoide pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatateDescarca2007-05-15
Ordin nr. 205pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici si a metodologiei de transmitere a rapoartelor aferente subprogramele de sanatate din cadrul programului national de sanatate cu scop curativDescarca2007-05-08
Hotararepentru modificarea si completarea prevederilor Contractului-cadruDescarca2007-05-07
Ordin nr. 106Ordin Nr. 106 din 22 martie 2007 Postat Marti, 27 Martie 2007 pentru aprobarea utilizarii aplicatiei de colectare a setului minim de date la nivel de pacient în regim de spitalizare de ziDescarca2007-03-22
Nota de fundamentare - Hotarare de Guvernprivind aprobarea necesarului de personal la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate pentru realizarea activitatilor de evidenta si controDescarca2007-03-16
Ordin nr. 37privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidareaDescarca2007-01-01
Ordin nr. 1878/577privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 670/254/2006Descarca2006-12-29
Ordin nr. 1782/576privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de ziDescarca2006-12-28
Ordin nr. 1453/528pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitareDescarca2006-11-27
Ordin nr. 1453/528pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitareDescarca2006-11-27
Evaluare furnizoriconform Ordinului Nr. 1211/325 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitareDescarca2006-11-24
Ordin nr. 1211/325pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare.Descarca2006-10-04
Ordin nr. 1211/325pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitareDescarca2006-10-04
Ordin nr. 461privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 315/2006 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicaleDescarca2006-09-26
Ordin nr. 346pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatateDescarca2006-08-08
Ordin nr. 345privind aprobarea modelului contractului de asigurari sociale de sanatateDescarca2006-08-08
Controlul certificatelor de concediu medicalproiect de act normativ-partea IDescarca2006-07-14
Norme metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate-proiect de act normativ-partea IDescarca2006-05-31
Norme metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate-proiect de act normativ-partea IIDescarca2006-05-31
Legea nr. 95 - Exercitarea profesiei de medicextras privind reforma in domeniul sanatatiiDescarca2006-04-14
Ordin nr. 411/158privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - analize medicale de laboratorDescarca2006-04-14
Legea nr. 95extras-privind reforma in domeniul sanatatii-actualizataDescarca2006-04-14
Legea nr. 95 - răspunderea civilăRaspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceuticeDescarca2006-04-14
Legea nr. 95- Exercitarea profesiei de farmacistextras privind reforma in domeniul sanatatiiDescarca2006-04-14
Ordin nr. 412/159privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistica medicala, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistica medicalaDescarca2006-04-14
Legea nr. 95privind reforma in domeniul sanatatiiDescarca2006-04-14
Ordin nr. 233/125pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medicalDescarca2006-03-14
Ordin nr. 60/32pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158 2005Descarca2006-01-27
Ordonanța de urgență nr. 158privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatateDescarca2005-11-17
Ordin nr. 4840/IR 38342/2796privind controlul medical anual pentru personalul din invatamantul preuniversitarDescarca2005-08-24
Ordin nr. 534privind acreditarea unitatilor sanitare care pot efectua activitati de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare si transplantDescarca2005-05-20
Legea nr. 185pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in RomaniaDescarca2004-05-17
Ordonanta nr. 44 actualizata - Integrare socialaprivind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic EuropeanDescarca2004-01-29
Ordin nr. 1929privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţiiDescarca