Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se constituie si funcționează in baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările şi completările ulterioare.