Comunicate de presă

Comunicate de presă2021-08-05T05:53:56+03:00
1907, 2021

COMUNICAT – Au demarat consultările pentru elaborarea unui nou model de Contract-cadru

iulie 19, 2021|

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Ministerul Sănătății au demarat un proces amplu de analiză și consultare privind elaborarea unui noul model al Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și a normelor de aplicare ale acestuia. În acest sens, pe site-ul CNAS a fost publicat calendarul activităţilor aferente acestui proces (http://propuneri-coca.cnas.ro) Într-o primă etapă, în perioada 13 iulie - 31 august [...]

1307, 2021

COMUNICAT – Servicii de prevenție decontate din FNUASS începând cu luna iulie 2021

iulie 13, 2021|

Începând cu luna iulie 2021, investigațiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție, acordate pentru toate categoriile de vârstă, se decontează din fondul alocat de casele de asigurări de sănătate pentru investigații paraclinice, prin intermediul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii paraclinice, în limita valorilor de contract. Excepție fac investigațiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție efectuate asiguraților din lista proprie cu vârsta de peste 40 de ani, care pot fi acordate de [...]

3006, 2021

COMUNICAT – Noi reglementări privind modul de acordare a concediilor medicale

iunie 30, 2021|

La solicitarea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi, 30 iunie a.c., o Ordonanță de Urgență care cuprinde o serie de măsuri privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate menite să vină în sprijinul persoanelor asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă. Actul normativ prevede reglementări care conduc la echilibrarea veniturilor alocate bugetului FNUASS cu costurile reale suportate de fond pentru plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de [...]

2606, 2021

COMUNICAT – Noul Contract-cadru, în vigoare de la 1 iulie

iunie 26, 2021|

Executivul a aprobat azi, 26 iunie 2021, Hotărârea pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, care va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021. Măsurile cuprinse în acest act normativ au ca scop asigurarea unui acces mai bun la serviciile medicale de prevenție, precum și la serviciile medicale [...]

1806, 2021

COMUNICAT – Accesul la servicii medicale în sistemul public, prioritate pentru CNAS

iunie 18, 2021|

În contextul introducerii contribuției personale a pacienților care optează pentru servicii medicale  în regim de spitalizare acordate în unitățile sanitare private aflate în relație contractuală cu casele de asigurări, pentru a asigura accesul prioritar al pacienților la servicii de spitalizare în sistemul public, a fost propusă plafonarea creșterii potențiale a numărului de paturi contractate de casele de asigurări cu spitalele private. Astfel, numărul de paturi contractate în spitale private până la 31 decembrie 2022 nu poate crește cu mai [...]

306, 2021

COMUNICAT – mentenanță programată site www.cnas.ro

iunie 3, 2021|

În data de 03.06.2021,  între orele 20.00 – 24.00,  site-ul www.cnas.ro nu este disponibil, fiind o întrerupere programată. În acest interval orar se efectuează lucrări de mentenanţă Toate comunicatele

2405, 2021

COMUNICAT – Indisponibilitate platformă PIAS pentru mentenanță programată

mai 24, 2021|

În data de 24.05.2021,  între orele 20.00 – 24.00, platforma informatică PIAS nu este disponibilă, fiind o întrerupere programată. În acest interval orar se efectuează lucrări de mentenanţă. Furnizorii pot înregistra serviciile prestate în aplicaţiile proprii în modul off-line. Toate comunicatele

1805, 2021

COMUNICAT – Au fost ocupate prin concurs posturile de directori generali din cinci case de asigurări de sănătate

mai 18, 2021|

În urma concursului organizat de CNAS, la casele de asigurări de sănătate din județele Maramureș, Iași, Cluj, Tulcea și Bistrița Năsăud au fost ocupate posturile vacante de directori generali: CAS Maramureș – Carmen Eleonora Prodan CAS Iași – Gheorghe Radu Țibichi CAS Cluj – Lucia Luminița Brustur Chirilă CAS Tulcea – Eugenia Vasile CAS Bistrița Năsăud – Vilhelm Szekely Dintre cei 60 de candidați care și-au depus dosarele, în urma verificării criteriilor de participare au fost admiși pentru susținerea [...]

2804, 2021

COMUNICAT – Pașii pentru construcția unui sistem de sănătate performant și rezilient

aprilie 28, 2021|

În data de 28 aprilie 2021, președintele CNAS Adrian Gheorghe a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a comunicat acțiunile prioritare ale CNAS, în perioada 2021-2022, necesare pentru  construcția unui sistem de sănătate performant și rezilient. În cadrul acestei conferințe, Adrian Gheorghe a anunțat publicarea raportului de activitate al CNAS pentru anul 2020, care include de această dată, pe lângă informații privind modul în care a fost cheltuit Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) [...]

1604, 2021

COMUNICAT – Proiectul normelor Contractului-Cadru pentru anii 2021 – 2022, în transparență decizională

aprilie 16, 2021|

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat în transparență decizională, în data de 16 aprilie 2021, proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-Cadru pentru anii 2021 - 2022. Propunerile proiectului de norme sunt în acord cu principiile enunțate la publicarea Contractului-Cadru, care au ca principal scop asigurarea unui acces mai bun la serviciile medicale de prevenție, precum și la serviciile medicale necesare pentru diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea afecțiunilor. Proiectul vizează intervenții principale în următoarele [...]