Welcome to Casa Națională de Asigurări de Sănătate   Click to listen highlighted text! Welcome to Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Comunicate de presă

Comunicate de presă2021-08-05T05:53:56+03:00
1909, 2022

Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19 Cod MySMIS 152228

septembrie 19, 2022|

Beneficiar: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Obiectiv, scop, rezultate preconizate: Susţinerea personalului din sănătate implicat direct, pe perioada stării de urgenţă, în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu SARS CoV-2, susţinere concretizată prin acordarea unui stimulent de risc lunar, pe perioada stării de urgență impusa prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, în vederea asigurării serviciilor medicale orientate către prevenţia, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor noului coronavirus. Valoarea totală a proiectului este de [...]

1307, 2022

COMUNICAT – Fonduri suplimentare pentru alocația de hrană acordată pacienților internați în spitalele publice

iulie 13, 2022|

În ședința din 13 iulie 2022, Guvernul a aprobat o Hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate  pentru anii 2021 – 2022. Actul normativ reglementează asigurarea cuantumului alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetul Fondului Naţional [...]

707, 2022

COMUNICAT – Ajutorul financiar acordat pensionarilor nu afectează plafonul de compensare a prețului medicamentelor

iulie 7, 2022|

Ajutorul financiar în valoare de 700 de lei, acordat în luna iulie 2022  pensionarilor  cu venituri mai mici sau egale cu 2000 de lei prin punerea în aplicare  a Ordonanței de Urgență nr.74/02.06.2022, nu reprezintă venit din pensie sau din indemnizație socială și nu va fi luat în calcul la stabilirea plafonului de compensare cu 90% a prescripțiilor medicale. Reamintim că în scopul creșterii accesului la medicamentele acordate în ambulatoriu pensionarilor cu venituri mici, începând cu data de 1 ianuarie [...]

2306, 2022

COMUNICAT – Acces mai facil la servicii de medicină fizică și de reabilitare

iunie 23, 2022|

Începând cu data de 1 aprilie 2022, pachetul de servicii medicale de bază acordat în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cuprinde și consultațiile și serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare în cabinetul medical. A fost reglementat programul de activitate zilnic al bazelor de tratament, astfel încât să asigure accesul asiguraților pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână și minimum 5 zile pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilită [...]

2305, 2022

Modificare schemă de validare comună Aplicațiilor de prescriere/ Eliberare

mai 23, 2022|

Pentru implementarea Modificării legislative cu aplicare din 01.06.2022 pentru DSK-Îngrijiri la domiciliu se va modifica schema de validare comună tuturor Aplicațiilor de Prescriere/ Eliberare. Prescrierea de pe contractul de tip HC se face cu sursa Altele=3. Mandatoriu de actualizat sunt Aplicația DSK-Îngrijiri la domiciliu si Aplicația Eliberare Farmacii. Se modifică regula de validare: CMN02 - Validare contract. Se păstrează codul de validare implementat pentru o perioadă de timp atât cu valoarea veche cât și cu cea nouă pentru sursa de [...]

2305, 2022

COMUNICAT – Ridicare formularele tipizate utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

mai 23, 2022|

Dorim să informăm furnizorii de servicii medicale că urmare a finalizării procedurilor legale de negociere și achiziție, începând de mâine, 24.05.2022, casele de asigurări de sănătate vor putea ridica direct de la ”Imprimeria Națională”, formularele tipizate utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Conform celor transmise de ”Imprimeria Națională”, se vor putea livra începând de mâine, marți 24.05.2022, în ritm de cca. 15 000 carnete/zi astfel că până vineri 27.05.2022, va fi finalizată integral comanda, sub rezerva posibilității apariției [...]

2005, 2022

ANUNȚ – Programul întâlnirilor cu Colegiul Medicilor din România, precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniile medicale vizate de proiectele de acte normative

mai 20, 2022|

Programul întâlnirilor cu Colegiul Medicilor din România, precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniile medicale vizate de proiectele de acte normative, organizate în vederea consultării/negocierii referitoare la  Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările şi [...]

1905, 2022

MESAJUL președintelui CNAS, Adela Cojan, cu ocazia Zilei Internaționale a Medicului de Familie

mai 19, 2022|

La data de 19 mai sărbătorim Ziua Internațională a Medicului de Familie, stabilită de WONCA, organismul profesional mondial al medicilor de familie. Medicul de familie este cea mai importantă verigă în îngrijirea populației. Rolul medicului de familie este esențial în sistemul de sănătate și fiecare dintre noi realizează acest lucru atunci când se confruntă cu o problemă de sănătate. În pandemie am realizat acest lucru mai mult ca oricând. Astăzi este încă un prilej de a le mulțumi medicilor de [...]

Click to listen highlighted text!