Comunicate de presă

Comunicate de presă2021-04-26T21:40:45+00:00
3007, 2021

COMUNICAT – Noi reglementări în modul de acordare a concediilor medicale, în vigoare din 1 august 2021

iulie 30, 2021|

O serie de noi reglementări referitoare la modul de acordare a concediilor medicale va intra în vigoare începând cu data de 1 august 2021, prin punerea în aplicare a Ordinului ministrului sănătății şi al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate [...]

3007, 2021

COMUNICAT – CNAS a lansat „Ghidul asiguratului”

iulie 30, 2021|

Pentru o mai bună cunoaştere a serviciilor oferite în cadrul sistemului social de asigurări de sănătate, CNAS a realizat Ghidul asiguratului, care ajută publicul să înţeleagă modul de funcţionare a acestui sistem. Ghidul cuprinde informaţii despre calitatea de asigurat, modalităţile de accesare a serviciilor pe fiecare domeniu de asistenţă medicală, precum și drepturile şi obligaţiile asiguratului, conform reglementărilor în vigoare la nivelul lunii iulie 2021. Ghidul se adresează atât persoanelor asigurate, cât şi celor neasigurate,  care pot afla care sunt [...]

2907, 2021

COMUNICAT – Mentenanță programată pentru platforma PIAS

iulie 29, 2021|

În data de 29.07.2021,  între orele 22.00 – 24.00, platforma informatică PIAS nu este disponibilă, fiind o întrerupere programată. În acest interval orar se efectuează lucrări de mentenanţă. Furnizorii pot înregistra serviciile prestate în acest interval în modul off-line. Biroul de presă Toate comunicatele

1907, 2021

COMUNICAT – Au demarat consultările pentru elaborarea unui nou model de Contract-cadru

iulie 19, 2021|

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Ministerul Sănătății au demarat un proces amplu de analiză și consultare privind elaborarea unui noul model al Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și a normelor de aplicare ale acestuia.În acest sens, pe site-ul CNAS a fost publicat calendarul activităţilor aferente acestui proces (http://propuneri-coca.cnas.ro)Într-o primă etapă, în perioada 13 iulie - 31 august 2021 vor fi [...]

1307, 2021

COMUNICAT – Servicii de prevenție decontate din FNUASS începând cu luna iulie 2021

iulie 13, 2021|

Începând cu luna iulie 2021, investigațiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție, acordate pentru toate categoriile de vârstă, se decontează din fondul alocat de casele de asigurări de sănătate pentru investigații paraclinice, prin intermediul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii paraclinice, în limita valorilor de contract. Excepție fac investigațiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție efectuate asiguraților din lista proprie cu vârsta de peste 40 de ani, care pot fi acordate de [...]

3006, 2021

COMUNICAT – Noi reglementări privind modul de acordare a concediilor medicale

iunie 30, 2021|

La solicitarea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi, 30 iunie a.c., o Ordonanță de Urgență care cuprinde o serie de măsuri privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate menite să vină în sprijinul persoanelor asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă. Actul normativ prevede reglementări care conduc la echilibrarea veniturilor alocate bugetului FNUASS cu costurile reale suportate de fond pentru plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de [...]

2606, 2021

COMUNICAT – Noul Contract-cadru, în vigoare de la 1 iulie

iunie 26, 2021|

Executivul a aprobat azi, 26 iunie 2021, Hotărârea pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, care va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021. Măsurile cuprinse în acest act normativ au ca scop asigurarea unui acces mai bun la serviciile medicale de prevenție, precum și la serviciile medicale [...]

1806, 2021

COMUNICAT – Accesul la servicii medicale în sistemul public, prioritate pentru CNAS

iunie 18, 2021|

În contextul introducerii contribuției personale a pacienților care optează pentru servicii medicale  în regim de spitalizare acordate în unitățile sanitare private aflate în relație contractuală cu casele de asigurări, pentru a asigura accesul prioritar al pacienților la servicii de spitalizare în sistemul public, a fost propusă plafonarea creșterii potențiale a numărului de paturi contractate de casele de asigurări cu spitalele private. Astfel, numărul de paturi contractate în spitale private până la 31 decembrie 2022 nu poate crește cu mai [...]

306, 2021

COMUNICAT – mentenanță programată site www.cnas.ro

iunie 3, 2021|

În data de 03.06.2021,  între orele 20.00 – 24.00,  site-ul www.cnas.ro nu este disponibil, fiind o întrerupere programată. În acest interval orar se efectuează lucrări de mentenanţă Toate comunicatele

2405, 2021

COMUNICAT – Indisponibilitate platformă PIAS pentru mentenanță programată

mai 24, 2021|

În data de 24.05.2021,  între orele 20.00 – 24.00, platforma informatică PIAS nu este disponibilă, fiind o întrerupere programată. În acest interval orar se efectuează lucrări de mentenanţă. Furnizorii pot înregistra serviciile prestate în aplicaţiile proprii în modul off-line. Toate comunicatele