Welcome to Casa Națională de Asigurări de Sănătate   Click to listen highlighted text! Welcome to Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Comunicate de presă

Comunicate de presă2023-03-30T11:30:11+03:00
1605, 2024

COMUNICAT – Negocieri Casa Națională de Asigurări de Sănătate – Colegiul Medicilor din România

mai 16, 2024|

Săptămâna aceasta au avut loc negocieri între Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Colegiul Medicilor din România (CMR) pentru modificarea și completarea Contractului-cadru[1] și a Normelor metodologice de aplicare a acestuia[2], în vederea continuării procesului de implementare a Planului național de prevenire și combatere a cancerului în România, aprobat prin Legea nr. 293/2022, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul unităților sanitare cu paturi, asistenței medicale primare și în ambulatoriul clinic de specialitate. La întâlnirea de negocieri a [...]

705, 2024

INFORMARE – Exercițiu de apărare civilă la sediul CNAS

mai 7, 2024|

În data de 8 mai 2024, începând cu ora 15.00, la sediul CNAS din București, Calea Călărașilor nr. 248, va avea loc un exercițiu de apărare civilă care va consta în simularea izbucnirii unui incendiu la unul din etajele clădirii. În cursul exercițiului vor fi evacuate persoanele aflate în clădire, se va întrerupe alimentarea acesteia cu energie electrică și gaze naturale, se va simula stingerea incendiului cu mijloacele tehnice din dotare și se va acorda primul ajutor unei presupuse [...]

3004, 2024

COMUNICAT – Protocol de colaborare între PATRIARHIA ROMÂNĂ și CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

aprilie 30, 2024|

În scopul reglementării acțiunilor de cooperare în domeniul sănătății dintre PATRIARHIA ROMÂNĂ și CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE pentru susținerea persoanelor care necesită servicii de prevenție, diagnostic, tratament, evaluare, monitorizare și supraveghere a afecțiunilor oncologice, în cursul zilei de astăzi s-a  semnat un protocol. Protocolul s-a încheiat în scopul creării unui parteneriat activ care să conducă la generarea unui cadru instituțional adecvat nevoii de comunicare/informare pentru orice persoană care se confruntă cu suspiciunea unui diagnostic oncologic, cu recomandare de [...]

2703, 2024

COMUNICAT – Prelungirea termenului de valabilitate a adeverinței înlocuitoare a cardului național duplicat

martie 27, 2024|

Printr-un Ordin al președintelui CNAS, publicat în Monitorul Oficial[1], s-a reglementat prelungirea valabilității adeverinței înlocuitoare a cardului național de asigurări de sănătate până la emiterea cardului duplicat. Până acum, durata valabilității adeverinței era de 60 de zile, fiind astfel necesară emiterea periodică a unei noi adeverințe, până la emiterea noului card. „Durata până la emiterea cardului duplicat poate depăși două luni, iar asigurații pot fi puși în situația neplăcută de a face drumuri repetate la casele de asigurări de sănătate. [...]

1903, 2024

COMUNICAT – CNAS organizează un nou concurs de angajare de IT-iști

martie 19, 2024|

CNAS scoate la concurs încă trei posturi contractuale de specialiști în tehnologia informației. Instituția caută un expert hardware și virtualizare, un expert baze de date și un expert dezvoltare și operare (DevOps). Câștigătorii concursului vor fi angajați pe perioadă determinată, respectiv pe durata dezvoltării proiectelor informatice pentru care se selectează acești specialiști, iar nivelul de salarizare va reprezenta de până la cinci ori valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024 [...]

403, 2024

COMUNICAT – CNAS lansează a doua ediție a „Ghidului asiguratului”

martie 4, 2024|

A doua ediție a Ghidului asiguratului, lansată astăzi, are ca scop creșterea gradului de cunoaștere a serviciilor oferite în cadrul sistemului de asigurări de sănătate și a modului de funcționare a acestui sistem. Ghidul cuprinde informaţii despre calitatea de asigurat, pachetele de servicii medicale, modalităţile de accesare a serviciilor pe fiecare domeniu de asistenţă medicală, precum și drepturile şi obligaţiile asiguratului, conform reglementărilor în vigoare la ora actuală. Ghidul se adresează atât persoanelor asigurate, cât şi celor neasigurate, care [...]

2902, 2024

INFORMARE – Obligațiile furnizorilor de servicii medicale în raport cu sistemul e-Factura

februarie 29, 2024|

Conform prevederilor legislației referitoare la sistemul naţional privind factura electronică[1], intrate în vigoare la începutul acestui an, în perioada 1 ianuarie 2024 - 30 iunie 2024, operatorii economici - persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA - au obligaţia să raporteze în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relaţia cu instituţiile publice. Această prevedere se aplică și furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive aflate în relații [...]

2602, 2024

COMUNICAT – Grupuri de lucru pentru optimizarea reglementărilor din domeniul asigurărilor sociale de sănătate

februarie 26, 2024|

CNAS a constituit grupuri tehnice de lucru cu reprezentanți ai organizațiilor profesionale prevăzute de Legea nr. 95/2006[1] ca negociatori în procesul de elaborare a Contractului-cadru și a normelor metodologice de aplicare a acestuia, respectiv Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. Scopul acestor grupuri este dialogul în vederea optimizării prevederilor actelor normative din domeniul asigurărilor sociale de sănătate, [...]

3101, 2024

COMUNICAT – Contractul-cadru a fost modificat conform celor convenite la negocierile și consultările de acum două săptămâni

ianuarie 31, 2024|

Guvernul a adoptat astăzi o Hotărâre de modificare a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate[1]. Una din principalele modificări este menținerea pentru întreg semestrul I al acestui an a valorilor punctelor per capita și pe serviciu din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate care au fost valabile în semestrul al II-lea al anului 2023, așa cum s-a convenit în cursul negocierilor și consultărilor [...]

2901, 2024

COMUNICAT – Decontarea activității medicale realizate de medicii de familie în centrele de permanență

ianuarie 29, 2024|

CNAS a repartizat caselor de asigurări de sănătate sumele care asigură decontarea serviciilor medicale realizate de medicii de familie în centrele de permanență din întreaga țară până la data de 31 decembrie 2023, la nivelul solicitat de fiecare casă de asigurări de sănătate în parte. În total, au fost repartizate caselor de asigurări de sănătate fonduri în valoare de 38,77 milioane lei în scopul menționat anterior. „Ca urmare a eforturilor depuse de echipa CNAS și de casele de asigurări [...]

Click to listen highlighted text!