Proiecte

14 06, 2021

Creşterea capacităţii instituţionale pentru dezvoltarea naţională coordonată a îngrijirilor paliative şi îngrijirilor la domiciliu

2021-07-13T12:40:23+00:00iunie 14, 2021|

Comunicatul privind implementarea proiectului PAL-PLAN – Creşterea capacităţii instituţionale pentru dezvoltarea naţională coordonată a îngrijirilor paliative şi îngrijirilor la domiciliu”, cod SIPOCA 733/cod MySMIS 129439

Fișiere atașate

Comunicat implementare PAL-PLAN.pdf

LOGO PAL-PLAN.jpg

A.3.3 Raport furnizori ingrijiri paliative Romania 2019.pdf

A.11.2 Metodologie pentru desfasurarea activ de cercetare in […]

14 12, 2015

Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate prin structurile de control a activităţii furnizorilor de servicii medicale, aflaţi în relaţie contractuală cu acestea

2021-07-13T12:38:06+00:00decembrie 14, 2015|

Fișiere atașate

metodologie control ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ ȘI TRANSPORT SANITAR.doc

metodologie control ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE CLINIC.doc

metodologie control FURNIZORI DE DISPOZITIVE MEDICALE.doc

metodologie control FURNIZORI DE MEDICAMENTE.doc

13 01, 2015

Sisteme Informatice pentru gestionarea concediilor medicale şi a biletelor de trimitere electronice, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de recuperare şi îngrijiri la domiciliu

2021-07-13T12:37:07+00:00ianuarie 13, 2015|

Lansarea proiectului

”Sisteme Informatice pentru gestionarea concediilor medicale şi a biletelor de trimitere electronice, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de recuperare şi îngrijiri la domiciliu”

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în Bucureşti, Calea Călărasilor, nr. 248, Bloc S19, Sector 3, Bucureşti, cod postal 30634, derulează, începând cu data de 21.02.2011, proiectul „Sisteme Informatice pentru gestionarea concediilor medicale şi a biletelor de trimitere electronice, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de […]

22 08, 2014

Proiect contract Cost-Volum / Cost-Volum rezultat

2021-07-13T12:35:59+00:00august 22, 2014|

In conformitate cu prevederile  Ordinului MS nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă […]

24 04, 2014

Dosarul electronic al pacientului

2021-07-13T12:33:01+00:00aprilie 24, 2014|

Prezentare pentru pacienti a Dosarului Electronic de Sanatate

http://www.youtube.com/watch?v=LtHN3qG7gZs

Prezentare pentru medici a Dosarului Electronic de Sanatate

http://www.youtube.com/watch?v=Dd9JjLNkqsU

Descărcați documentele atașate articolului:

Fișiere atașate

Dosarul Electronic al Pacientului.pps

Informatii generale proiect – Dosarul Electronic de Sanatate.pdf

Manual de utilizare MF_public.pdf

22 04, 2014

Proiect Prescripție Electronică

2021-07-13T12:35:34+00:00aprilie 22, 2014|

Datele de contact (numar telefon si adresa e-mail) ale centrului Help-Desk din cadrul proiectului Servicii de Mentenanta si Suport Tehnic pentru Sistemul Informatic Prescriptia Electronica (SIPE) la care utilizatorii SIPE pot inregistra incidente sunt urmatoarele:
1. Numar telefon: 0372 129 853
2. Adresa e-mailsipe@euroanswer.ro

Centrul Help-Desk este complet functional si poate receptiona incidente in intervalul orar 08:00 – 20:00, in zilele lucratoare si in intervalul orar 08:00 – 16:00, in zilele nelucratoare disponibili prin telefon sau […]