Comunicate de presă

3 09, 2021

COMUNICAT – Necesitatea redimensionării şi retehnologizării PIAS

2021-09-03T11:35:04+03:00septembrie 3, 2021|

În ultimele 3 zile, platforma informatică a asigurărilor de sănătate (PIAS) a înregistrat unele disfuncționalităţi care au fost investigate şi s-au luat masuri pentru remedierea lor. Disfuncţionalităţile nu au fost rezolvate în totalitate, astfel că şi astăzi există situaţii în care la accesarea platformei de către furnizori se mai înregistrează erori de conectare. CNAS, împreună cu partenerii care asigură mentenanță PIAS, fac eforturi pentru remedierea cât mai urgentă a situației.

Din analizele efectuate până în prezent asupra platformei, una dintre cauze […]

20 08, 2021

COMUNICAT – Ministerul Sănătății și CNAS, măsuri pentru ca pacienții cu arsuri grave să beneficieze de concedii medicale pe toată perioada de tratament, inclusiv pentru perioada de recuperare

2021-08-20T09:36:46+03:00august 20, 2021|

Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au elaborat, în regim de urgență, cu consultarea Comisiei Multidisciplinare de Arsuri a Ministerului Sănătății, un proiect de act normativ pentru modificarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate astfel încât pacienții cu arsuri grave să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate pe toată perioada de tratament, până la vindecare, inclusiv pentru perioada de recuperare.

Totodată, modificările prevăd ca […]

5 08, 2021

COMUNICAT – Până în prezent, 19 posturi de director general din casele de asigurări de sănătate, ocupate în urma concursurilor organizate de CNAS

2021-08-05T12:48:07+03:00august 5, 2021|

Regăsiţi mai jos  listele nominale ale directorilor generali care au ocupat posturile vacante în urma celor 3 sesiuni de concurs:

Sesiunea 1

Szekely Vilhelm CAS BN
Bruştur-Chirilă Lucia-Luminiţa CAS CJ
Ţibichi Radu Gheorghe CAS IS
Prodan Carmen Eleonora CAS MM
Vasile Eugenia CAS TL

Sesiunea 2

Puie Silvia CAS AB
Cosma Angela Dana CAS AR
Dulău Dorel CAS BH
Mustiaţă Alina CAS BT
Daisa Ancuţa CAS BV
Nagy Luminiţa CAS CT
Tatu Dragoş Gheorghe CAS CV
Sima Cristina CAS […]
30 07, 2021

COMUNICAT – Noi reglementări în modul de acordare a concediilor medicale, în vigoare din 1 august 2021

2021-08-05T05:50:53+03:00iulie 30, 2021|

O serie de noi reglementări referitoare la modul de acordare a concediilor medicale va intra în vigoare începând cu data de 1 august 2021, prin punerea în aplicare a Ordinului ministrului sănătății şi al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate […]

30 07, 2021

COMUNICAT – CNAS a lansat „Ghidul asiguratului”

2021-08-05T05:51:37+03:00iulie 30, 2021|

Pentru o mai bună cunoaştere a serviciilor oferite în cadrul sistemului social de asigurări de sănătate, CNAS a realizat Ghidul asiguratului, care ajută publicul să înţeleagă modul de funcţionare a acestui sistem. Ghidul cuprinde informaţii despre calitatea de asigurat, modalităţile de accesare a serviciilor pe fiecare domeniu de asistenţă medicală, precum și drepturile şi obligaţiile asiguratului, conform reglementărilor în vigoare la nivelul lunii iulie 2021. Ghidul se adresează atât persoanelor asigurate, cât şi celor neasigurate,  care pot afla care sunt […]

29 07, 2021

COMUNICAT – Mentenanță programată pentru platforma PIAS

2021-07-29T14:07:01+03:00iulie 29, 2021|

În data de 29.07.2021,  între orele 22.00 – 24.00, platforma informatică PIAS nu este disponibilă, fiind o întrerupere programată. În acest interval orar se efectuează lucrări de mentenanţă. Furnizorii pot înregistra serviciile prestate în acest interval în modul off-line.

Biroul de presă

Toate comunicatele

19 07, 2021

COMUNICAT – Au demarat consultările pentru elaborarea unui nou model de Contract-cadru

2021-08-05T05:52:08+03:00iulie 19, 2021|

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Ministerul Sănătății au demarat un proces amplu de analiză și consultare privind elaborarea unui noul model al Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și a normelor de aplicare ale acestuia.

În acest sens, pe site-ul CNAS a fost publicat calendarul activităţilor aferente acestui proces (http://propuneri-coca.cnas.ro)

Într-o primă etapă, în perioada 13 iulie – 31 august 2021 vor […]

13 07, 2021

COMUNICAT – Servicii de prevenție decontate din FNUASS începând cu luna iulie 2021

2021-08-05T05:52:35+03:00iulie 13, 2021|

Începând cu luna iulie 2021, investigațiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție, acordate pentru toate categoriile de vârstă, se decontează din fondul alocat de casele de asigurări de sănătate pentru investigații paraclinice, prin intermediul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii paraclinice, în limita valorilor de contract.

Excepție fac investigațiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție efectuate asiguraților din lista proprie cu vârsta de peste 40 de ani, care pot fi acordate de furnizorii […]

30 06, 2021

COMUNICAT – Noi reglementări privind modul de acordare a concediilor medicale

2021-07-12T12:37:30+03:00iunie 30, 2021|

La solicitarea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi, 30 iunie a.c., o Ordonanță de Urgență care cuprinde o serie de măsuri privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate menite să vină în sprijinul persoanelor asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă.

Actul normativ prevede reglementări care conduc la echilibrarea veniturilor alocate bugetului FNUASS cu costurile reale suportate de fond pentru plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate. […]

26 06, 2021

COMUNICAT – Noul Contract-cadru, în vigoare de la 1 iulie

2021-07-12T12:37:26+03:00iunie 26, 2021|

Executivul a aprobat azi, 26 iunie 2021, Hotărârea pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, care va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.

Măsurile cuprinse în acest act normativ au ca scop asigurarea unui acces mai bun la serviciile medicale de prevenție, precum și la serviciile medicale necesare pentru […]