Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale- de Asigurări – de- Sănătate- pentru -implementarea- Programului naţional- de- Oncologie-subcomisia de hematologie a elaborat modele tip pentru :

  •  referat de justificare pentru moleculele din programul naţional de oncologie utilizate afecţiuni oncohematologice) si pentru DCI Romiplostinum din  programul de boli rare subprogramul 6.17 Purpura trombocitonenică imună cronică la adulţii splenectomizati si nesplenectomizaţi
  • consimţământul pacientului,
  • înştiinţare de intrerupere a tratamentului
  • machete pentru fiecare molecula mai sus menţionata care conţin infornatii schematice privind criteriile de eligibilitate stipulate de Ordinul comun MSP/CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Fișiere atașate