Anunțuri achiziții publice

֍ Anunț privind consultarea pieței : In vederea achiziționarii de servicii de mentenanță, de suport de specialitate, de HelpDesk și de dezvoltare pentru componentele aplicative ale sistemelor informatice SIPE, CEAS și DES, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat in SEAP in data de 07.04.2023, ora 14:01, anuntul de consultare a pietei cu numarul MC1024355. Invitam toti operatorii economici interesati sa consulte anuntul din SEAP unde se afla atasat caietul de sarcini si toate informatiile necesare.

֍ Centralizatorul achiziţiilor publice şi al contractelor cu valoare de peste 5.000 euro pentru anul 2021

֍ Anunț privind consultarea pieței : În vederea achiziționării de „servicii pentru dezvoltarea instrumentelor și condițiilor tehnice de realizare și implementare a managementului pre și post-personalizare a Cardului Național de Asigurări Sociale de Sănătate în asociere cu Cartea Electronică de Identitate, ce includ platforma USMC, platforma PKI-CEI şi soluţiile CEI-Middleware”, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat in SEAP în data de 11.10.2021, ora 15:38 anunțul de consultare a pietei cu numarul MC1016980.Invităm toți operatorii interesați să consulte anunțul din SEAP unde se află atașat caietul de sarcini și toate informatiile necesare.

Programul anual al achizițiilor publice

Programul anual al achizițiilor publice 2022 – actualizat (Revizia 1) →   ( descarcă fișier în format „pdf” )

Programul anual al achizițiilor publice 2022  →   ( descarcă fișier în format „pdf” )

Programul anual al achizițiilor publice 2021  →   ( descarcă fișier în format „pdf” )

Programul anual al achizițiilor publice 2020  →   ( descarcă fișier în format „pdf” )

Programul anual al achizițiilor publice 2019  →   ( descarcă fișier în format „pdf” )

Programul anual al achizițiilor publice 2018  →   ( descarcă fișier în format „pdf” )

Programul anual al achizițiilor publice 2017  →   ( descarcă fișier în format „pdf” )

Programul anual al achizițiilor publice 2016  →   ( descarcă fișier în format „pdf” )

Centralizatorul achizițiilor publice

֍ Centralizatorul achizițiilor publice și al contractelor cu valoare de peste 5.000 euro pentru anul 2022 – trim. I

֍ Centralizatorul achiziţiilor publice şi al contractelor cu valoare de peste 5.000 euro pentru anul 2021

֍ Centralizatorul achizițiilor publice și al contractelor cu valoare de peste 5.000 euro pentru anul 2021 – trim I-IV

֍ Centralizatorul achizițiilor publice Trim. 3 2016  →   ( descarcă fișier în format „pdf” )

֍ Centralizatorul achizițiilor publice Trim. 2 2016  →   ( descarcă fișier în format „pdf” )

֍ Centralizatorul achizițiilor publice Trim. 1 2016  →   ( descarcă fișier în format „pdf” )