Calendarul de raportare a serviciilor medicale realizate în luna IUNIE 2024

 • 01.07.2024 – 04.07.2024 – asistenţă medicală primară (MF)
 • 03.07.2024 – 10.07.2024 – prescripții medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)
 • 03.07.2024 – 10.07.2024 – programe naționale de sănătate (PNS)
 • 05.07.2024 – 12.07.2024 – unități sanitare cu paturi (SPT)
 • 05.07.2024 – 12.07.2024 – consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţilor de transport sanitar neasistat (AMB)
 • 06.07.2024 – 11.07.2024 – ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice (CLIN)
 • 08.07.2024 – 12.07.2024 – ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice (PARA)
 • 08.07.2024 – 12.07.2024 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice  sau funcţionale în ambulatoriu (DISP)
 • 10.07.2024 – 12.07.2024 – îngrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu (HC)
 • 10.07.2024 – 12.07.2024 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOM)
 • 10.07.2024 – 12.07.2024ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare (RECA)
 • 10.07.2024 – 12.07.2024 – asistenţă de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)