Calendarul de raportare a serviciilor medicale realizate în luna MAI 2024

 01.06.2024 – 05.06.2024 – asistenţă medicală primară (MF)
 02.06.2024 – 10.06.2024 – prescripții medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)
 02.06.2024 – 07.06.2024 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu (DISP)
 06.06.2024 – 11.06.2024 – unități sanitare cu paturi (SPT)
 10.06.2024 – 13.06.2024 – ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice (CLIN)
 12.06.2024 – 17.06.2024 – ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice (PARA)
 13.06.2024 – 18.06.2024 – programe naționale de sănătate (PNS)
 14.06.2024 – 18.06.2024 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare (RECA)
 14.06.2024 – 18.06.2024 – îngrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu (HC)
 14.06.2024 – 18.06.2024 – consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţilor de transport sanitar neasistat (AMB)
 14.06.2024 – 18.06.2024 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOM)
 14.06.2024 – 18.06.2024 – asistenţă de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)