Săptămâna aceasta au avut loc negocieri între Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Colegiul Medicilor din România (CMR) pentru modificarea și completarea Contractului-cadru[1] și a Normelor metodologice de aplicare a acestuia[2], în vederea continuării procesului de implementare a Planului național de prevenire și combatere a cancerului în România, aprobat prin Legea nr. 293/2022, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul unităților sanitare cu paturi, asistenței medicale primare și în ambulatoriul clinic de specialitate.

La întâlnirea de negocieri a fost prezent și domnul ministru al sănătății, prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

CNAS și CMR au convenit:

– menținerea valorilor aferente punctelor per capita și pe serviciu din asistența medicală primară.

– menținerea valorilor aferente punctului pe serviciu în asistența medicală ambulatorie de specialitate.

Asistența medicală primară

Pentru punctul per capita: 12 lei;

Pentru punctul pe serviciu medical: 8 lei.

Asistența medicală ambulatorie de specialitate

Pentru punctul pe serviciu medical: 4,5 lei.

Totodată se menține plafonul de 6.000 lei/lunar pentru asistența medicală stomatologică.

Reamintim că urmare a negocierilor purtate în luna ianuarie a.c. cu partenerii din domeniul medical stabiliți de legislația în vigoare, s-a convenit ca aceste valori să fie menținute până la data de 30 iunie 2024, urmând ca la nivelul CNAS să fie continuate demersurile interinstituționale pentru asigurarea continuității finanțării la același nivel, până la finalul anului în curs.  

CNAS va continua să lucreze împreună cu Ministerul Finanțelor în vederea identificării de soluții pentru o finanțare cât mai apropiată de nevoile reale ale sistemului medical din România, precum și cu  comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și grupurile de lucru CNAS – CMR.

“Accesul pacienților la servicii medicale, asigurarea dialogului permanent, a echilibrului și stabilității în sistemul de asigurări sociale de sănătate, reprezintă priorități ale mandatului meu. Acestea sunt condiții esențiale pentru toți cei care au nevoie de servicii medicale (în asistența medicală prespitalicească – ambulatoriul de specialitate, asistența medicală primară, asistența medicală stomatologică, în spitale sau în cadrul celor 17 programe naționale de sănătate curative derulate de către CNAS). Susținerea și implicarea partenerilor de dialog este vitală, astfel încât CNAS să își poată îndeplini misiunea de a oferi pacienților acces la servicii medicale, iar furnizorilor stabilitate și predictibilitate – condiții de bază pentru a putea asigura un act medical de calitate.

Doresc să le mulțumesc tuturor pentru eforturile depuse în acest proces de negociere și pentru înțelegerea arătată față de dificultățile financiare cu care se confruntă întregul sistem medical“, a declarat președintele CNAS, Valeria Herdea.

Biroul de presă

[1] HG 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

[2] Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1857/441/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;