CALENDARUL  întâlnirilor cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical organizate în vederea consultarii/negocierii referitoare la

 

  • Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate (publicat pe site-ul CNAS în data de 05.04.2024)

precum și la

  • Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii  Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023 (publicat pe site-ul CNAS în data de 05.04.2024)

 

Întâlnirile vor avea loc on line în perioada 24 – 26 aprilie și 8 – 10 mai 2024 conform programului atașat. În cadrul întâlnirilor vor fi dezbătute strict propunerile referitoare la conținutul celor două proiecte de acte normative.