CNAS a constituit grupuri tehnice de lucru cu reprezentanți ai organizațiilor profesionale prevăzute de Legea nr. 95/2006[1] ca negociatori în procesul de elaborare a Contractului-cadru și a normelor metodologice de aplicare a acestuia, respectiv Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. Scopul acestor grupuri este dialogul în vederea optimizării prevederilor actelor normative din domeniul asigurărilor sociale de sănătate, având ca țintă finală îmbunătățirea accesului asiguraților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.

Astfel, începând cu data de 15 februarie 2024, au avut loc întâlniri cu Colegiul Medicilor din România (pentru segmentele asistență medicală primară și asistență medicală ambulatorie de specialitate), Colegiul Medicilor Stomatologi din România și Colegiul Farmaciştilor din România, iar în perioada imediat următoare întâlnirile vor continua cu reprezentanți ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România și ai Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, precum și ai Colegiului Medicilor din România (pentru segmentul asistență medicală spitalicească)

Totodată, întrucât nu doar profesioniștii din domeniul medical ci și beneficiarii finali ai actului de sănătate trebuie să-și poată exprima opiniile și propunerile pe tema menționată, tot în perioada imediat următoare vor avea loc și întâlniri cu reprezentanți ai asociațiilor de pacienți.

„Echipa de conducere a CNAS este deschisă la propuneri concrete de rezolvare a problemelor sistemului de asigurări sociale de sănătate, fiind însă recomandabilă și evaluarea impactului financiar al respectivelor propuneri. Calea dialogului este singura care poate asigura stabilitate și echilibru în sistemul medical, iar în centrul dialogului trebuie să se afle accesul pacienților din România la îngrijiri medicale” – a declarat Valeria Herdea, președintele CNAS.

Furnizorii de servicii medicale și medicamente aflați în relații contractuale cu o casă de asigurări de sănătate care doresc să participe la întâlnirile menționate, ce vor avea loc periodic (lunar), pot contacta în acest scop asociația profesională corespunzătoare, respectiv CMR, CFR, CMSR.

Biroul de presă

[1] Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.