Calendarul întâlnirilor cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical organizate în vederea consultarii/negocierii referitoare la

  • Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate,

precum și la

  • Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1857/441/2023
  1. Consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical în data de 18 ianuarie 2024
 Data Ora de la care se desfăşoară consultările  Segmentul de asistenţă medicală
18 ianuarie 2024 ora  900 – 1030 –  Asistența medicală primară;
ora 1045 – 1145 –  Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile  clinice;
ora 1200 – 1245 –  Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru      medicină dentară;
ora 1300 – 1345 –  Asistența medicală spitalicească.
  1. Negocieri cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România și Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în data de 18 ianuarie 2024
 Data Ora de la care se desfăşoară negocierile  Organizația profesională
18 ianuarie 2024 ora  1400 – 1600 – Colegiul Medicilor din România;
ora 1615 – 1700 – Colegiul Medicilor Stomatologi din România;
ora 1715 – 1800 Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.