Obiectivul general propus este de a dezvolta un sistem integrat de management care să permită elaborarea de rapoarte, analize, studii menite să îmbunătățească și să consolideze capacitatea decizională a autorității prin prelucarea datelor specifice colectate de Platforma Informatică din asigurările de sănătate  (PIAS) care oferă un ansamblu eterogen de informații, în cadrul unui sistem care, deși funcțional și de neînlocuit din punct de vedere operațional nu poate fi folosit pentru analiza integrată. Pentru ca datele să fie integrate, ele trebuie să fie convertite, reformate, renumerotate, sumarizate, rezultând o unică imagine a activităților CNAS care vor conduce printre altele la consolidarea capacității instituționale și o planificare strategică eficientă, respectiv elaborarea de politici publice bazate pe dovezi.

Anexa 1