CNAS a transmis caselor de asigurări de sănătate din teritoriu, în cursul zilei de marți, 12 decembrie a.c., filele de buget care asigură:

  • decontarea obligațiilor de plată înregistrate la finele lunii noiembrie 2023 pentru toate domeniile de asistență medicală;
  • decontarea proporțională cu creditele bugetare alocate prin Hotărâre de Guvern pentru acoperirea obligațiilor de plată cu termen scadent în decembrie 2023 pentru toate domeniile de asistență medicală;
  • creditele de angajament necesare acordării serviciilor medicale și medicamentelor, inclusiv a programelor naționale de sănătate curative, până la finele anului 2023.

În continuare CNAS, cu sprijinul ministerelor Sănătății și Finanțelor, va face toate demersurile legale pentru acoperirea financiară corespunzătoare a serviciilor medicale prestate în beneficiul persoanelor asigurate de furnizorii aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate și pentru respectarea tuturor obligațiilor contractuale de plată.

Biroul de presă