Guvernul României a decis vineri alocarea din fondul de rezervă către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) a sumei de 200 de milioane de lei, pentru decontarea serviciilor medicale oferite pacienților din spitale, cu termen de plată în octombrie, respectiv pentru plata cheltuielilor spitalelor cu medicamente, materiale sanitare, hrană și utilități.

De asemenea, limita de cheltuieli va fi majorată cu 668 de milioane de lei. Astfel, 500 de milioane de lei sunt acordați, în luna octombrie, pentru medicamente, materiale sanitare și servicii aferente programelor naționale de sănătate curative.  În același timp, va fi acordată suma de 168 de milioane de lei pentru acoperirea drepturilor salariale și a creșterilor salariale ale personalului din unitățile sanitare publice.

Precizăm că, în toată această perioadă, președintele CNAS, dr. Andrei Baciu, împreună cu echipa de profesioniști a instituției au depus toate diligențele pentru ca aceste fonduri să ajungă cât mai repede la beneficiari, iar conducerea CNAS a avut întâlniri de lucru și discuții în repetate rânduri cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, ai Ministerului Sănătății și ai Guvernului României. Menționăm că repartizarea sumelor alocate CNAS se va face în mod proporțional raportat la necesarul transmis de fiecare casă de asigurări de sănătate județeană, în conformitate cu obiectivul CNAS de asigurare a protecției asiguraților în mod universal, echitabil și nediscriminatoriu și în condițiile utilizării eficiente a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

 Biroul de presă