• Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate, care a fost publicat  în data de 1.09.2023, pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Secţiunea „Transparenţă decizională 2023”.

           precum și la

  • Proiectul de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii  Guvernului nr. 521/2023, care a fost publicat  în data de 12.10.2023, pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Secţiunea „Transparenţă decizională 2023”.

           Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)