Calendarul întâlnirilor cu organizațiile patronale, sindicale și profesionale reprezentative din domeniul medical organizate în vederea consultării/negocierii referitoare la

  • Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului­ cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate, 

precum și la

  • Proiectul de Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023  

Întâlnirile vor avea loc on line in perioada 25 -26 octombrie 2023 conform programului atașat.    

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)