Beneficiar: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Obiectiv, scop, rezultate preconizate: Susţinerea personalului din sănătate implicat direct, pe perioada stării de urgenţă, în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu SARS CoV-2, susţinere concretizată prin acordarea unui stimulent de risc lunar, pe perioada stării de urgență impusa prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, în vederea asigurării serviciilor medicale orientate către prevenţia, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor noului coronavirus.

Valoarea totală a proiectului este de 232.133.350 lei, iar valoarea finanţării nerambursabile  de 232.133.350 lei, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată din axa REACT EU prin actul Aditional nr 1 din data de 16.05.2022 reprezintă  finanțarea nerambursabilă acordată de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea Bucuresti- llfov.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Durata proiectului: 17.11.2021 – 16.05.2023

Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacientilor infectati cu COV/D-19 –  Cod MySMIS 152228