Având în vedere faptul că începand cu data de 30.06.2023 au fost constatate întreruperi în funcționarea Platformei informatice din asigurările de sănătate, pentru a asigura validarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, precum și a serviciilor medicale, medicamentelor și materialelor sanitare specifice programelor naționale de sănătate curative acordate în data de 30.06.2023 și pentru a asigura decontarea serviciilor acordate în luna iunie 2023 a fost emis ordinul presedintelui CNAS nr. 602/17.07.2023.

Pentru perioada 1 iulie 2023 si pana la data repunerii în functiune a PIAS va fi emis un nou ordin al președintelui CNAS, în temeiul dispozițiilor art. 209-212 din Anexa 2 la HG nr. 521/2023 și ale art.25-28 din HG nr. 423/2022.

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)