Având în vedere problemele tehnice survenite în funcţionarea echipamentelor ce deservesc serverele de baze de date ale Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate, vă informăm de indisponibilitatea de funcţionare a serviciilor on-line în data de 04.07.2023 în intervalul orar 17.00-19.00. În acest interval orar este planificată intervenţia asupra sistemelor informatice afectate. Furnizorii îşi pot desfăşura activitatea off-line, inclusiv semnarea serviciilor cu cardul naţional de asigurări de sănătate urmând ca ulterior, serviciile respective să fie transmise şi on-line.

CNAS întreprinde toate eforturile necesare pentru rezolvarea rapidă a funcţionaltăţii sistemelor informatice afectate.