Referitor la sincopele apărute in funcționarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS)  semnalate în ultimele zile,  vă comunicăm  următoarele:

Din analiza internă efectuată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate reiese că există unele disfuncționalități  ale Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI)  în  accesarea aplicaţiei de interogare a calităţii de asigurat, mai ales pe platforma informatica publica.  Începând cu data de 6 martie 2023, conducerea CNAS a solicitat dezvoltatorilor de soft, în baza contractelor de mentenanță încheiate cu aceștia,  remedierea de urgenţă a problemelor care au condus la aceste disfuncţionalităţi.

Până la remedierea situației, rugăm furnizorii de servicii medicale  să verifice calitatea de asigurat  în aplicațiile proprii şi nu in platforma informatică publică.

SIUI  este  de mulți ani  un sistem informatic  subdimensionat,  construit  la nivelul anului 2008. Creșterea exponențială a volumului de date medicale procesate, mai ales în prima parte a lunii când furnizorii de servicii medicale transmit raportările lunare,   sunt cauze  care conduc la  disfuncționalități  ale  sistemului,  așa cum se întâmplă și  în aceste zile.  CNAS a făcut toate demersurile necesare pentru accesarea  finanțării europene   necesare  pentru redimensionarea  sistemului  și îmbunătățirea    funcţionării aplicațiilor  sale.

Pana la implementarea proiectelor de redimensionare și retehnologizare a întregii platforme informatice, sistemul  de stocare și prelucrare a datelor  va fi lărgit  astfel încât să putem îmbunătăți timpii de operare la nivelul utilizatorilor finali.

Conform prevederilor legale recomandăm furnizorilor  de servicii medicale ca, până la remedierea disfuncționalităților, să înregistreze serviciile prestate în modul off-line.

Toate anunțurile