Anunţ referitor la dezbaterea publică organizată online, pe platforma zoom, care va avea în data de 09.03.2023, începând cu ora 10.00, asupra propunerilor privind „Asistenţa medicală primar㔺i  „Medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu”, cuprinse în proiectul de Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, care a fost publicat  în data de 16.02.2023, pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Secţiunea „Transparenţă decizională 2023”.

 

Persoana de contact: Georgeta GHINTUIALA email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)

Toate anunțurile