Având în vedere afirmațiile apărute în spațiul public, conform cărora CNAS ar dori să limiteze pachetul de prevenție destinat persoanelor asigurate cu vârsta de peste 40 de ani, facem următoarele clarificări:

În cadrul pachetului de servicii decontate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate la nivelul asistenței medicale primare sunt prevăzute servicii de prevenție pentru toate categoriile de vârstă. Printre consultațiile de prevenție oferite de medicii de familie (în cadrul cărora se poate recomanda și un set de analize medicale de laborator) se numără și cele destinate persoanelor asimptomatice cu vârsta peste 40 de ani din listele proprii, adică acelor persoane care nu sunt în evidența medicului de familie cu boli cronice și nici nu manifestă semne de boală.

Tocmai pentru că aceste persoane se consideră pe deplin sănătoase, se adresează rar medicilor, doar în cazul afecțiunilor acute, riscând să dezvolte boli cronice „ascunse” (fără simptome) care să fie depistate de abia într-un stadiu avansat, în care pot apărea complicații, invalidități și chiar decese premature, iar tratamentele să fie dificile, dureroase și costisitoare, sau chiar ineficiente.

O atenție deosebită necesită în special persoanele de peste 40 de ani, deoarece după această vârstă incidența bolilor cronice crește semnificativ.

Prin pachetele de prevenție, CNAS urmărește să încurajeze persoanele menționate să-și verifice periodic starea sănătății, dar și medicii de familie să acorde activ consultații preventive, în cadrul cărora să evalueze comportamentele cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă: fumat, consum problematic de alcool, activitatea fizică, dieta etc.), riscul cardiovascular, oncologic, sănătatea mintală, sănătatea reproducerii, și să intervină asupra riscurilor modificabile.

Pe termen mediu și lung, această abordare va conduce la creșterea calității vieții pacienților, care astfel sunt depistați precoce și tratați într-un stadiu incipient al bolii, la reducerea costurilor asociate bolii, dar și la diminuarea numărului de servicii medicale spitalicești, în favoarea celor de medicină primară (inversarea piramidei serviciilor medicale).

Persoanele cu boli cronice aflate pe listele medicilor de familie beneficiază de consultații periodice lunare decontate din FNUASS pentru supravegherea evoluţiei bolii, continuitatea terapiei, screeningul complicaţiilor, educaţia privind îngrijirea şi autoîngrijirea etc.. Dacă medicul de familie, în urma evaluării riscului dezvoltării altor afecțiuni, constată că pacienții respectivi au anumite simptome sau rezultate ale analizelor în afara valorilor normale, poate acorda în plus și consultaţii de monitorizare activă (management de caz) pentru bolile cronice cu impact major (hipertensiunea arterială, dislipidemia şi diabetul zaharat tip 2, astmul bronşic, boala cronică respiratorie obstructivă – BPOC şi boala cronică de rinichi).

Totodată, în cazul acutizării afecțiunilor cronice sau a prezenței oricăror simptome a căror proveniență trebuie clarificată, pacienții se prezintă la medicul de familie care, în urma evaluării stabilește conduita terapeutică. Pentru orice afecțiune acută/subacută/acutizare a unei boli cronice casa de asigurări de sănătate decontează medicilor de familie încă două consultații pentru fiecare episod de boală, în afara consultațiilor periodice anterior menționate. În urma efectuării consultațiilor, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere (inclusiv pentru investigații medicale paraclinice) sau alte documente.

Așadar, medicul de familie acordă consultații într-un mod integrativ, ținând cont de toate afecțiunile acute, subacute sau cronice de care suferă pacienții, investigând totodată și factorii de risc pentru apariția altor boli sau agravarea celor existente, realizând atât prevenție primară (preîntâmpină apariția afecțiunilor prin intervenția asupra factorilor de risc), prevenție secundară (depistează precoce boala, înainte  de a se manifesta), prevenție terțiară (screeningul complicațiilor cu reducerea agravărilor sau apariției complicațiilor).

În concluzie, pacienții cu boli cronice nu au nevoie să apeleze la pachetul de prevenție 40+ pentru persoanele asimptomatice, deoarece se află în contact periodic cu medicul de familie, iar acest pachet a fost din start gândit pentru persoanele care nu au semne/simptome de boală și care nu-și verifică periodic starea sănătății.

În ceea ce privește adresa prin care CNAS a solicitat medicilor de familie să precizeze câte persoane asimptomatice de peste 40 de ani se află pe listele lor de pacienți, scopul acestei centralizări de informații este dimensionarea finanțării pachetului de prevenție, la nivel național, în funcție de numărul total al beneficiarilor, și construirea unui indicator de evaluare a activității de prevenție, având în vedere că în semestrul I al acestui an consultațiile de prevenție acordate tuturor segmentelor de vârstă au constituit doar 1% din totalul consultațiilor acordate de medicii de familie.                                                                                                                  

Biroul de presă