Programul întâlnirilor cu Colegiul Medicilor din România, precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul  dispozitivelor medicale vizate de proiectul de act normativ, organizate în vederea consultării/negocierii referitoare la

 Proiectul de ordin pentru modificarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, publicat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Secţiunea „Transparenţă decizională 2022” la data de 25.08.2022, actualizat la data de 19.09.2022, cu referire la includerea echipamentelor Suport de presiune pozitivă continuă (CPAP) și Suport de presiune pozitivă continuă cu două nivele (BPAP) în pachetul de bază pentru dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatorii şi adezivilor pentru filtrele umidificatoare HME în pachetul de bază pentru dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu.

 

Consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul dispozitivelor medicale, vizate de proiectul de act normativ:

 Data Ora de la care se desfăşoară întâlnirea Segmentul de asistenţă medicală – dispozitive medicale
06.10.2022 ora 1200 – 1300 organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul dispozitivelor medicale

 

 Negocieri cu: Colegiul Medicilor din România

Data Ora de la care se desfăşoară întâlnirea Denumirea organizaţiei
06.10.2022 ora 1330 – 1430 Colegiul Medicilor din România

În cadrul întâlnirii organizate în vederea consultărilor şi negocierilor, se vor discuta strict propunerile ce fac obiectul proiectului de act normativ publicat pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în secțiunea “Transparență decizională 2022”, la data de 25.08.2022, actualizat la data de 19.09.2022.