Beneficiar: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Obiectiv, scop, rezultate preconizate: Susţinerea personalului din sănătate implicat direct, pe perioada stării de urgenţă, în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu SARS CoV-2, susţinere concretizată prin acordarea unui stimulent de risc lunar, pe perioada stării de urgență impusa prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, în vederea asigurării serviciilor medicale orientate către prevenţia, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor noului coronavirus.

Valoarea totală a proiectului este de 232.133.350 lei, iar valoarea finanţării nerambursabile  de 232.133.350 lei, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată reprezintă  finanțarea nerambursabilă acordată de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti Ilfov.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Durata proiectului: 17.11.2021 – 16.11.2022

Comunicat de presă