Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății au demarat un proces amplu de analiză și consultare privind:

  • noul model al Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și a normelor de aplicare ale acestuia – aplicabile începând cu 2023
  • normele Contractului-cadru aflat în vigoare – aplicabile începând cu 2022

Calendarul procesului (2021):

13 iulie – 31 august – Colectare propuneri în format electronic, prin formularul dedicat

1 – 30 septembrie – Analiză comună CNAS-MS privind oportunitatea și fezabilitatea propunerilor, precum și consultări cu actori din sistemul de sănătate (detalii privind această etapă vor fi comunicate la 31.08.2021)

1 octombrie – 31 decembrie – Lucrări pentru implementarea unor propuneri, inclusiv consultări și negocieri conform legislației aflate în vigoare.

Propunerile în format centralizat, rezultatele analizei comune CNAS-MS și minutele consultărilor și negocierilor vor fi publicate pe cnas.ro.

Etapa 1 – Colectare informații privind nevoile și așteptările populației – transmiterea propunerilor în format electronic

Invităm toți actorii interesați să transmită propunerile prin formularul de mai jos (disponibil și aici) până la data de 31.08.2021, la finalul zilei. Propunerile transmise până la această dată vor permite suficient timp pentru analiza și evaluarea acestora.

Informații importante

– CNAS va prioritiza în analiză informațiile transmise prin formularul dedicat.

– Vă rugăm să completați formularul în mod distinct pentru fiecare tip de propunere, în concordanță cu nivelul de servicii vizat și tipul propunerii (Exemplu: propunerile care vizează introducerea unor servicii noi pentru spitalizarea de zi vor fi transmise separat – !printr-un formular nou! – față de cele care urmăresc redefinirea mecanismelor de finanțare pentru medicina primară).

Pentru eficiență, este recomandat ca propunerile să țină cont de sfera de competența instituțională, legislația în vigoare și proiectele aflate în desfășurare la nivelul CNAS, inclusiv în ceea ce privește digitalizarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate, pe care vă invităm să le consultați la capitolul II.2. al raportului de activitate CNAS pentru anul 2020.

Prin completarea formularului sunteți de acord cu publicarea propunerilor pe website-ul CNAS și cu politica CNAS privind protecția datelor cu caracter personal (https://cnas.ro/protectie-date-caracter-personal/). După completarea formularului, veți primi o confirmare pe adresa de email pe care ați furnizat-o.

– Puteți transmite atașamente printr-un formular separat: https://docs.google.com/forms/d/1eTBIkVVYaZBx2ABG8bJEmtu4IWnrCuOB35weOMExMOU/edit. Transmiterea atașamentelor necesită conectarea printr-un cont Google.

Pentru orice clarificare privind procesul de colectare de propuneri sau pentru a transmite atașamente, vă rugăm să vă adresați la cabinet.presedinte@casan.ro sau la norme_dm@casan.ro.