„Programul întâlnirilor

cu C.M.R., O.B.B.C.S.S.R., O.A.M.G.M.A.M.R.  precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical, având ca subiect prevederile aplicabile segmentului de asistenţă medicală spitalicească, cuprinse în proiectul de ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, actualizat, publicat pe site-ul CNAS în secţiunea „Transparenţă decizională”, în data de 28 mai 2021

 

 

 Data Ora de la care se desfăşoară întâlnirea Asistenţă medicală spitalicească
 

 

07.06.2021

 

ora 1000 – 1100 Consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical
ora 1200 – 1300 Negocieri cu: Colegiul Medicilor din România; Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România