Programul întâlnirilor

cu C.M.R., O.B.B.C.S.S.R., O.A.M.G.M.A.M.R. precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical, având ca subiect prevederile aplicabile segmentului de asistenţă medicală spitalicească, cuprinse în proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, actualizat, publicat pe site-ul CNAS în „Transparenţă decizională”, în data de 29 aprilie 2021

Data Ora de la care se desfăşoară întâlnirea Asistenţă medicală spitalicească
13.05.2021 ora 10G0-1100 Consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical
ora 12°°- 13°° Negocieri cu: Colegiu! Medicilor din România; Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România