În atenția furnizorilor de asistență medicală primară

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vă pune la dispoziție un instrument în vederea estimării numărului de puncte per capita și pe serviciu în asistența medicală primară, adaptat la structura de grupe de vârstă și gen, propusă prin Proiectul de Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr.  ……… /2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, publicat în data de 16.04.2021 la secțiunea Transparență decizională pe pagina de web.

Calculator estimare venit MF