ANUNŢ

„Programul întâlnirilor

cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical, organizate în vederea consultării/negocierii referitoare la

 

Proiectul de ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022

I. Consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical:

Perioada: 26.04.- 07.05.2021

 Data Ora de la care se desfăşoară întâlnirea Segmentul de asistenţă medicală
26.04 ora 1000 – 1130 – Asistenţa medicală primară
ora 1230 – 1400 – Asistenţa medicală dentară
27.04 ora 1000 – 1130 – Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice
ora 1200 – 1330 – Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală
28.04 ora 1000 – 1130 – Asistenţa medicală spitalicească
ora 1145 – 1315 – Asistenţa medicală de reabilitare şi recuperare în unități sanitare cu paturi
ora 1330 – 1500 – Dispozitive medicale acordate în ambulatoriu
5.05 ora 1000 – 1130 – Asistenţa de îngrijiri medicale la domiciliu
ora 1145 – 1315 – Asistenţa de îngrijiri paliative la domiciliu
ora 1330 – 1500 – Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice
7.05 ora 1000 – 1130 – Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
ora 1145 – 1315 – Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat

 

II. Negocieri cu: Colegiul Medicilor din România; Colegiul Medicilor Stomatologi din România; Colegiul Farmaciştilor din România; Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România

 

Perioada: 10. 05. – 11.05.2021

 

Data Ora de la care se desfăşoară întâlnirea Denumirea organizaţiei
10.05 ora 1000 – 1400 Colegiul Medicilor din România
ora 1430 – 1630 Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
11.05 ora 1000 – 1200 Colegiul Farmaciştilor din România
ora 1215 – 1415 Colegiul Medicilor Stomatologi din România
ora 1430– 1630 Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România