Welcome to Casa Națională de Asigurări de Sănătate   Click to listen highlighted text! Welcome to Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Eficacitate și accesibilitate pentru sănătate.

Prima pagină2022-02-17T18:31:15+03:00
2306, 2022

COMUNICAT – Acces mai facil la servicii de medicină fizică și de reabilitare

Începând cu data de 1 aprilie 2022, pachetul de servicii medicale de bază acordat în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cuprinde și consultațiile și serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare în cabinetul medical. A fost reglementat programul de activitate zilnic al bazelor de tratament, astfel încât să asigure accesul asiguraților pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână și minimum 5 zile pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilită [...]

2305, 2022

Modificare schemă de validare comună Aplicațiilor de prescriere/ Eliberare

Pentru implementarea Modificării legislative cu aplicare din 01.06.2022 pentru DSK-Îngrijiri la domiciliu se va modifica schema de validare comună tuturor Aplicațiilor de Prescriere/ Eliberare. Prescrierea de pe contractul de tip HC se face cu sursa Altele=3. Mandatoriu de actualizat sunt Aplicația DSK-Îngrijiri la domiciliu si Aplicația Eliberare Farmacii. Se modifică regula de validare: CMN02 - Validare contract. Se păstrează codul de validare implementat pentru o perioadă de timp atât cu valoarea veche cât și cu cea nouă pentru sursa de [...]

2305, 2022

COMUNICAT – Ridicare formularele tipizate utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Dorim să informăm furnizorii de servicii medicale că urmare a finalizării procedurilor legale de negociere și achiziție, începând de mâine, 24.05.2022, casele de asigurări de sănătate vor putea ridica direct de la ”Imprimeria Națională”, formularele tipizate utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Conform celor transmise de ”Imprimeria Națională”, se vor putea livra începând de mâine, marți 24.05.2022, în ritm de cca. 15 000 carnete/zi astfel că până vineri 27.05.2022, va fi finalizată integral comanda, sub rezerva posibilității apariției [...]

2005, 2022

ANUNȚ – Programul întâlnirilor cu Colegiul Medicilor din România, precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniile medicale vizate de proiectele de acte normative

Programul întâlnirilor cu Colegiul Medicilor din România, precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniile medicale vizate de proiectele de acte normative, organizate în vederea consultării/negocierii referitoare la  Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările şi [...]

Vezi toate anunțurile
Vezi toate comunicatele

Informații pentru asigurați.

Ghidul asiguratului

Pentru o informare corectă, completă și accesibilă despre sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Pachete de servicii

Servicii medicale pentru pacienţii din statele membre ale UE, Spaţiului Economic European, Confederaţia Elveţiană.

Programe de Sănătate

Află lista completă Programelor Naționale de Sănătate derulate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Accounting

Informații pentru furnizori.

SIUI
Contracte CV / CVR
Anunțuri și atenționări comisii CNAS

Întreabă echipa CNAS.

Datele dumneavoastră

Mesajul dumneavoastră

Click to listen highlighted text!