Welcome to Casa Națională de Asigurări de Sănătate   Click to listen highlighted text! Welcome to Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Eficacitate și accesibilitate pentru sănătate.

Prima pagină2022-10-05T11:20:11+03:00
2010, 2022

COMUNICAT – Clarificări privind pachetul de prevenție 40+

Având în vedere afirmațiile apărute în spațiul public, conform cărora CNAS ar dori să limiteze pachetul de prevenție destinat persoanelor asigurate cu vârsta de peste 40 de ani, facem următoarele clarificări: În cadrul pachetului de servicii decontate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate la nivelul asistenței medicale primare sunt prevăzute servicii de prevenție pentru toate categoriile de vârstă. Printre consultațiile de prevenție oferite de medicii de familie (în cadrul cărora se poate recomanda și un set de analize medicale de [...]

310, 2022

ANUNŢ – Programul întâlnirilor cu Colegiul Medicilor din România, precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul dispozitivelor medicale vizate …

 Programul întâlnirilor cu Colegiul Medicilor din România, precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul  dispozitivelor medicale vizate de proiectul de act normativ, organizate în vederea consultării/negocierii referitoare la  Proiectul de ordin pentru modificarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, [...]

1909, 2022

Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19 Cod MySMIS 152228

Beneficiar: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Obiectiv, scop, rezultate preconizate: Susţinerea personalului din sănătate implicat direct, pe perioada stării de urgenţă, în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu SARS CoV-2, susţinere concretizată prin acordarea unui stimulent de risc lunar, pe perioada stării de urgență impusa prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, în vederea asigurării serviciilor medicale orientate către prevenţia, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor noului coronavirus. Valoarea totală a proiectului este de [...]

1507, 2022

Dezbatere publică

Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Text integral → (descarcă fișier în format „pdf ”)

Vezi toate anunțurile
Vezi toate comunicatele

Informații pentru asigurați.

Ghidul asiguratului

Pentru o informare corectă, completă și accesibilă despre sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Pachete de servicii

Servicii medicale pentru pacienţii din statele membre ale UE, Spaţiului Economic European, Confederaţia Elveţiană.

Programe de Sănătate

Află lista completă Programelor Naționale de Sănătate derulate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Accounting

Informații pentru furnizori.

SIUI
Contracte CV / CVR
Anunțuri și atenționări comisii CNAS

Întreabă echipa CNAS.

Datele dumneavoastră

Mesajul dumneavoastră

Click to listen highlighted text!