Servicii medicale pe tipuri de asistență medicală

1. pachet de bază – asistență medicală primară

2. pachet bază –  asistență ambulatorie specialități clinice 

3. pachet de bază – medicină fizică și de reabilitare in baze de tratament (până la 30.06.2023)

     pachet de bază – medicină fizică și de reabilitare in baze de tratament (de la 01.07.2023)

4. pachet de bază -medicină dentară (până la 30.06.2023)

     pachet de bază -medicină dentară (de la 01.07.2023)

5. pachet de bază – asistență ambulatorie specialități paraclinice 

6. pachet de bază –  asistență medicală spitalicească 

7. pachet de bază – transport sanitar neasistat si consultații urgentă la domiciliu (până la 30.06.2023)

     pachet de bază – transport sanitar neasistat si consultații urgentă la domiciliu (de la 01.07.2023)

8. pachet de bază – îngrijiri medicale la domiciliu (până la 30.06.2023)

     pachet de bază – îngrijiri medicale la domiciliu (de la 01.07.2023)

9. pachet de bază – îngrijiri paliative la domiciliu (până la 30.06.2023)

     pachet de bază – îngrijiri paliative la domiciliu (de la 01.07.2023)

10. pachet de bază – sanatorii si preventorii (până la 30.06.2023)

       pachet de bază – sanatorii si preventorii (de la 01.07.2023)

11. pachet de bază – medicamente in tratamentul ambulatoriu (până la 30.06.2023)

      pachet de bază – medicamente in tratamentul ambulatoriu (de la 01.07.2023)

12. pachet de bază – dispozitive medicale 

    

Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în bazaRegulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii

1. pachet pacieți UE – asistență medicală primară 

2. pachet pacienți UE – asistență ambulatorie specialitați clinice 

3. pachet pacienți UE – medicină fizică și reabilitare în baze de tratament (până la 30.06.2023)

     pachet pacienți UE – medicină fizică și reabilitare în baze de tratament (de la 01.07.2023)

4. pachet pacienți UE – medicină dentară (până la 30.06.2023)

     pachet pacienți UE – medicină dentară (de la 01.07.2023)

5. pachet pacienți UE – asistență ambulatorie specialități paraclinice 

6. pacienti state UE – asistență medicală spitalicească 

7. pachet pacienți UE – transport sanitar si consultații de urgenta la domiciliu (până la 30.06.2023)

    pachet pacienți UE – transport sanitar si consultații de urgenta la domiciliu (de la 01.07.2023)

8. pachet pacienți UE – îngrijiri medicale la domiciliu (până la 30.06.2023)

     pachet pacienți UE – îngrijiri medicale la domiciliu (de la 01.07.2023)

9. pachet pacienți UE – îngrijiri paliative la domiciliu (până la 30.06.2023)

     pachet pacienți UE – îngrijiri paliative la domiciliu (de la 01.07.2023)

10. pachet pacienți UE – sanatorii si preventorii (până la 30.06.2023)

       pachet pacienți UE – sanatorii si preventorii (de la 01.07.2023)

11. pachet pacienti state UE – medicamente in tratamentul ambulatoriu (până la 30.06.2023)

      pachet pacienti state UE – medicamente in tratamentul ambulatoriu (de la 01.07.2023)

12. pachet pacienti UE – dispozitive medicale 

     

Servicii medicale care nu sunt decontate din FNUASS